Tapu Ve İmar Kanunlarında Değişiklik Resmi Gazete'de Yayınlandı

Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi

Tapu Ve İmar Kanunlarında Değişiklik Resmi Gazete'de Yayınlandı

Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna göre, taşınmaz mülkiyetinin devrini hedefleyen sözleşmeler, tarafların farklı tapu müdürlükleri ya da yurt dışı teşkilatında bulunmaları durumunda, taraf iradeleri resmi görevliler tarafından ayrı ayrı alınarak sözleşme tamamlanabilecek.

Kadastro tespiti ya da tapu sicilinde yapılan işlemler sebebiyle meydana gelen ,hatadan olumsuz etkilenen hisselerin maliklerine, ayni ve şahsi hak lehtarlarına, hatanın sebepleri ve düzeltmenin ardından oluşacak hisse durumunu gösteren tebligat yapılacak.

Yapılacak işlem konusunda tapu kaydının beyanlar hanesine belirtme yapılacak ve bu belirtme düzeltme işlemi kesinleşinceye kadar korunacak. Tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde ilgilileri tarafından muvafakat verilmesi durumunda düzeltme işlemi yapılacak.

Bu süre içinde muvafakat verilmemesi halinde, tapu müdürlüğü tarafından hatalı kayıt resen düzeltilerek işlem sonucu ile düzeltme işlemine karşı tebliğden itibaren 60 gün içinde asliye hukuk mahkemesinde dava açılabileceği ilgilisine bildirilecek.

TARIM ARAZİLERİ İZİNSİZ TARIMSAL AMAÇ DIŞINDA KULLANILMAYACAK  

İmar Kanunu'nda yapılan değişiklikle birlikte tarım arazileri Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu'nda belirtilen izinler alınmadan tarımsal amaç dışında kullanılamayacak, planlanamayacak, köy ve mezraların yerleşik alanı ve civarı yerleşik alan olarak tespit edilemeyecek.

Özel hukuk kişilerinin mülkiyetinde olup uygulama imar planında düzenleme ortaklık payına konu kullanımlarda yer alan taşınmazlar, ilgisine göre Hazine ya da ilgili idarelerin mülkiyetindeki taşınmazlar ile trampa yapılarak ya da satın alınarak, ilgili kamu kurum ve kuruluşu tarafından kamulaştırılarak kamu mülkiyetine geçirilecek.

HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞINDA BAŞVURULAR 31 ARALIK'A UZATILDI  

Belediye ve mücavir alan sınırları içinde yer alan ve imar planı bulunmayan ya da imar planında tarımsal amaca ayrılan Hazineye ait tarım arazilerinin satışında başvuru süresi 31 Aralık 2019 tarihine kadar uzatılacak.

Satılan tarım arazilerinin satış tarihinden itibaren 30 sene içerisinde 1/5000 ya da 1/1000 ölçekli imar planında tarım dışı amaca ayrılması durumunda, güncel satış bedeli ile satış tarihinden itibaren TÜFE oranında yükseltilerek güncellenen bedel arasındaki fark, son kayıt malikinden tahsil edilecek.

Bu süre içerisinde tarım arazilerinin 3 sene aralıksız olarak tarımsal amaçla kullanılmaması durumunda, satış işlemi iptal edilerek, taşınmaz resen Hazine adına tescil edilecek ve ödenen bedel faizsiz olarak kayıt malikine iade edilecek.

Son Dakika Gündem Haberleri için aşağıya kaydırın.

Yorum Yaz

BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR