SETA'dan Geniş Kapsamlı Zeytin Dalı Harekatı Raporu

SETA'nın hazırladığı Zeytin Dalı Harekatı Raporunda, Zeytin Dalı Harekatı'nın askeri doğasını ve safhalarını, jeo-politik bağlamını ve ilgili aktörler açısından sonuçlarını irdeliyor.

SETA'dan Geniş Kapsamlı Zeytin Dalı Harekatı Raporu

Bu rapor Zeytin Dalı Harekatı’nın Türkiye’nin terörle mücadelesi, jeopolitik etkinliği ve bölgesel istikrarın teminine yaptığı katkıyı incelerken aynı zamanda sert güç kullanma kapasitesini de vurgulamaktadır. TSK’nın harekat etkinliğinden elde edilen kazanımların analiz edildiği rapor Türkiye’nin Suriye ve Irak’taki etki alanlarında oluşturduğu mevcut ve müteakip durumların bölgede faaliyet yürüten devlet, devlet dışı silahlı aktörler ve terör örgütlerinin siyasi ve askeri politikalarındaki yarattığı etkiye dair tespit ve öngörüleri bir arada sunmaktadır.

Rapor Türkiye’nin Fırat Kalkanı Harekatı’yla başlayıp Zeytin Dalı Harekatı ve İdlib harekat alanındaki faaliyetleriyle devam eden askeri güç kullanımının gerekçeleri ve serüvenini anlatmakta, bundan sonraki istikamet ve hedeflerini de işaret ederek siyasi-askeri gayret birliğinin ortaya koyduğu sonuçları paylaşmaktadır.

Rapora Ulaşmak İçin Tıklayın

Yorum Yaz

Diğer Gündem Haberleri