Müteahhit Olma Şartı Değiştirildi! Artık Daha Zor Olacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, yapı müteahhitlerinin sınıflandırılması ve kayıtlarının tutulmasına dönük yönetmeliği, Resmi Gazete ile duyurdu. Yönetmelikte yapı müteahhitliği yapmak için koşullar kapsamlı biçimde belirtildi.

Müteahhit Olma Şartı Değiştirildi! Artık Daha Zor Olacak

Müteahhit Olma Şartı Değiştirildi! Artık Daha Zor Olacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle müteahhitlik yapma koşullarını kapsamlı bir biçimde açıkladı.

Bakanlık, yönetmeliğin hedefini; plan, fen, sanat, sağlık, çevre koşullarına ve standartlara uygun yapı inşa edilmesine dönük yapım faaliyet ve süreçlerinin takibini tesis etmek üzere, yapı müteahhitlerinin ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterliklerine göre kategorilendirilerek yetki belgesi numarası verilmesine, kayıtlarının tutulmasına, belge numaralarının ya da gruplarının iptali ile alakalı usul ve esasları düzenlemek olarak bildirdi.

YÖNETMELİK KİMLERİ KAPSIYOR

Yönetmelik; yapı ruhsatına tabi her türlü yapım işinde, yapı müteahhitliğini üstlenecek olan gerçek ve tüzel kişileri içine alıyor. Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç sene süreyle, yönetmeliğin mesleki ve teknik deneyimi ile alakalı iş gücü yeterliği ile ekonomik ve mali yeterliklerden kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranı yeterliliği aranmayacak. Fakat başvuru tarihinden önceki son üç seneye dek olan değerler beyan edilecek.

UYGULANACAK İLKE VE KURALLAR

Yapı ruhsatına tabi tüm yapıların gerçek ya da tüzel kişiliği haiz bir yapı müteahhidinin ya da bunların oluşturacağı ortak girişimin sorumluluğu altında inşa edilmesi; her müteahhidin yetki belgesi numarası alması esas olduğu bildirildi. Numaranın yapı ruhsatında, yapı kullanma izin belgesinde ve yapım işleri sözleşmelerinde kullanılması zorunlu. Tek parselde bir bodrum katı haricinde, en fazla iki katlı ve toplam yapı inşaat alanı 500 metrekareyi geçmeyen yapılarda; yapı müteahhitliği ile alakalı tüm sorumlulukları üstlenmek koşuluyla parsel maliki kendi yapısını inşa edebilecek. Bu haldeki yapılar için ayrıca yapı müteahhidi aranmayacak. Yalnızca o yapım işinde kullanılmak ve beş sene içerierisinde bir kereye ve tek bir yapıya mahsus olmak üzere, yapı sahibine geçici yetki belgesi numarası verilecek.

Son Dakika Gündem Haberleri için aşağı kaydırın.

Yorum Yaz