Kredi Kartı Asgari Ödemesine İlişkin Değişiklik Resmi Gazete'de Yayınlandı

Daha önceden kart limitine göre belirlenen asgari tutar ödemesi, kart limiti göz önünde bulundurulmaksızın tüm kartlarda asgari yüzde 30 olarak belirlendi

Kredi Kartı Asgari Ödemesine İlişkin Değişiklik Resmi Gazete'de Yayınlandı

Kredi kredi asgari tutar ödemelerinde değişik söz konusu. Resmi Gazete yayınlanan yeni düzenlemeye göre önceden kart limitine göre belirlenen asgari tutar ödemesi, kart limiti göz önünde bulundurulmaksızın tüm kartlarda asgari yüzde 30 olarak belirlendi. Bir senelik kartlar için ise borcun asgari yüzde 40’ı ödenecek.

BDDK'nın, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanan, "Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik değişikliği ile, daha önce kademeli olarak yüzde 30, yüzde 35 ve yüzde 40 olarak uygulanan asgari ödeme oranı, tüm kredi kartı limitleri için yüzde 30 olarak kabul edildi.

RESMİ GAZETE'DE YAYINLANDI  

Bu doğrultuda, 10/3/2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 17 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (e) bendi ile beşinci fıkrasının (h) bendi aşağıdaki şekilde değiştirildi:

"e) Ödenmesi gereken asgarî tutarın dönem borcunun yüzde otuzundan ve yeni tahsis edilen kredi kartlarında kullanım başlangıcı tarihinden itibaren bir yıllık sürenin dolmasına kadar dönem borcunun yüzde kırkından aşağı olamayacağı.”

h) Ödenmesi gereken asgarî tutarın dönem borcunun yüzde otuzundan ve yeni tahsis edilen kredi kartlarında kullanım başlangıcı tarihinden itibaren bir yıllık sürenin dolmasına kadar dönem borcunun yüzde kırkından aşağı olamayacağına ve bankanın bu miktardan az olmamak üzere asgari ödeme tutarını belirleyebileceğine,"

Bu oranlar daha öncesiinde, 15,000 liraya kadar limitli kredi kartları için yüzde 30'u, 15,000-20,000 liraya kadar limitli olan kredi kartları için yüzde 35'i, 20,000 lira ve üzeri limitli kredi kartları için yüzde 40'ı şeklinde uygulanıyordu.

Bu doğrulştuda, yeni tahsis edilen kredi kartlarında ödenmesi gereken asgari dönem borcunun; kullanım başlangıcı tarihinden itibaren bir senelik sürenin dolmasına kadar dönem borcunun yüzde 40'ından aşağı olmayacağı hakkındaki hükümde ise değişikliğe gidilmedi.

Son Dakika Gündem Haberleri için aşağıya kaydırın.

Yorum Yaz