İşçi İkramiyeleri

2018 işçi ikramiyeleri tarihleri? İşçi ikramiyeleri 2018? 2018 işçi ikramiyeleri ne zaman ödenecek? Tüm bu soruların cevaplarını sizler için derledik.

İşçi İkramiyeleri

Kamu İşçi İkramiyesi (İlave Tediye) Nasıl Hesaplanır

6772 sayılı Kanunun 1’inci maddesinde geçen Devlet ve ona bağlı kurumların İş Kanunu kapsamına giren girmeyen tüm işyerlerindeki, İş Kanununun 1’inci maddesindeki tanıma uygun işçi sayılan herkes ilâve tediyeden faydalanacaktır. 6772 sayılı Kanunun 1’inci maddesi 4857 ve 1475 sayılı İş Kanunundan önceki İş Kanununa göndermede bulunmuştur. 4857 sayılı İş Kanununun 2’nci maddesinde işçi “bir iş sözleşmesine göre çalışan gerçek kişi” olarak açıklanmıştır. Bu sebeple bir iş sözleşmesine dayanarak, 6772 sayılı Kanunun 1’inci maddesinde yazan kurumlarda görev alan her işçiye ek tediye ödemesinin yapılması lazımdır.

6772 sayılı Kanunun 4’üncü maddesi ikinci fıkrasında aylık istihkakların hesabı hususunda “hafta ve genel tatil ücretleri gibi esas paraya munzam tediyeler dikkate alınmaz.” maddesi vardır. Bu maddeye göre aylık istihkakların hesabında, sözleşme (akdî) ikramiyeden değişik olarak hafta ve genel tatil günlerine bağlı ücretler dikkate alınmayacaktır. Bu sebeple aylık istihkaklar, mesele ile alakalı 1987 tarih ve 4593/1 sayılı Sayıştay Genel Kurul Kararında da söylendiği gibi işçinin 26 baz gündeliği tutarı üstünden belirlenir.

6772 sayılı Yasaya göre “bu tediyelerden farklı işçi sigortalarının gerektirdiği primler kesilmez ve bu ücretler borç için haczedilemez.” (6772 s. K md. 4/2). Fakat 6772 sayılı Kanunda her ne kadar ek tediyelerden sigorta prim kesinti yapılamayacağı söylenmiş ise de 01.10.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5510 sayılı Kanunun 5754 sayılı Kanunla değişik 80’inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ve 105’inci maddesi hükümleri gereğince, ücretin eki durumundaki bu ödeme, 01.10.2008 tarihinden sonra SGK prim kesintisine tabi tutulur. Bunun yanında SGK primine tabi tutulduğu için ek tediye ödemelerinden işsizlik sigortası fonu kesintisi de uygulanır. Diğer taraftan ek tediyelerden gelir ve damga vergisi kesintileri gerçekleştirilir. Bu tediyeler, 6772 sayılı Kanundaki amir hüküm sebebiyle borç için haczedilemez.

Son Dakika Ekonomi Haberleri için aşağı kaydırın.

Yorum Yaz

BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

EN ÇOK OKUNANLAR