Gelir tablosu nedir?

Gelir tablosu, bir işletmenin belirli bir hesap sezonunda elde ettiği gelirle, yaptığı giderleri kategorili bir biçimde gösteren ve dönem faaliyetlerinin net neticesini, kar ve zarar olarak yanıstan bir tablodur.

Gelir tablosu kalemleri nelerdir?

Gelir tablosu bilançodan değişik olarak dinamiktir ve belirli iki tarih içindeki işletme faaliyetlerinin neticelerini özetler. Gelir tablosundaki kalemler belirli kategoriler biçiminde toparlanabilir:

Brüt satış karı

Faaliyet karı

Net kar veya zarar

Devamlılık gösteren ve göstermeyen gelir ve giderler; normal gelir ve karlar, normal gider ve zararlar; olağan dışı gelir ve karlar ve olağan dışı gider ve zararlar olarak ayrı kategoriler biçiminde gösterilmiştir. Finansman giderleri ayrı bir kategoridir. Gelir tablosunda yer alan kalemler içinde mahsup yapılamaz. Tutarı olmayan kalemler gelir tablosunda olmaz.

Gelir tablosu formatı nedir?

Gelir tablosunun hazırlanmasında mali tablolar ilkeleri temel alınır. Bu tablonun hazırlanmasında ana faaliyetlerden sağlanan gelir ile devamlılık gösteren diğer olağan faaliyetlerden alınan gelirler ve devamlılık göstermeyen olağan dışı gelirler ayrı ayrı tutulur.

Gelir tablosu belli ilkeler çevresinde hazırlanır. Bu ilkelerin hedefi satışların, gelirlerin, satışlar maliyetinin, giderlerin, kar ve zararlara bağlı hesapların ve belli dönemlere ait işletme faaliyeti neticelerinin kategorilendirilmiş ve gerçeğe uygun olarak gösterilmesini sağlamaktır.

Son Dakika Ekonomi Haberleri için aşağı kaydırın.