Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Enflasyonun en kısa zamanda ilk olarak tek haneye, sonrasında amacımıza gerilemesi için hamlelerimizi yapacağız" dedi. Albayrak ayrıca Merkez Bankasının da hiç olmadığı derecede etkin olacağını söyledi.

"TÜRKİYE EKONOMİSİ İSTİKRARLI OLACAK"

Albayrak ayrıca, Yapısal dönüşümleri yapacak, bütüncül bir yaklaşımı ve güçlü bir makroekonomik bakışı olan OVP'yi ilan edeceiz diyerek, "Stratejilerimiz, bütçe disiplinini, tek haneli enflasyonu ve yapısal reformları öne alarak, Türkiye ekonomisinin istikrarlı ve sürdürülebilir bir büyüme amacı kapsamında biçimlenecek" diye konuştu.

"HİÇ OLMADIĞI KADAR ETKİN BİR MERKEZ BANKASI"

Merkez Bankasının, fiyat istikrarını kurmak ve para politikasının etkinliğini tespit etmek bakımından önemli rol oynayan sorumlu aktör olduğunu anımsatan Albayrak, Bankanın bağımsız bir kurum olarak, ekonominin realitesi ve piyasa şartları neyi gerektiriyorsa onu yapacağını açıkladı.

Albayrak, "Merkez Bankasının bağımsızlığının ve karar alma organlarının spekülasyonlara konu edilmesi kabul edilmez." diye konuştu.

Fiyat istikrarı ve enflasyonla mücadelede özellikle yapısal kanallardaki tıkanıklıkları geçerek ve politika eşgüdümünü sağlamlaştırarak Merkez Bankasının manevra alanını genişleteceklerini söyleyen Albayrak, "Hiç olmadığı derecede etkin bir Merkez Bankası, yeni dönem stratejilerimizin temel amaçları içinde olacak." ifadesini kullandı.

"MALİ DİSİPLİNDEN TAVİZ YOK"

Mali disiplinden taviz vermeyeceklerine dikkat çeken Albayrak, etkin ve verimli yatırımları öne alarak, maliyetlerin bütçeye uyumunu sağlayacak yapısal dönüşümleri faaliyete geçireceklerini söyledi. Albayrak, OVP dönemi süresince ve ardından mali disiplinden taviz vermeden, bütçe dengesinin OVP amaçları çerçevesinde olmasını temin edecek biçimde etkin maliye politikaları yapacaklarını kaydetti.

Son Dakika Ekonomi Haberleri için aşağı kaydırın.