Çalışanların Dikkatine: Yargıtay'dan Emsal Karar!

İşverene ait sır niteliğinde olan bilgiyi kendi cep telefonuna kaydederek, iş yerinin sır saklama yükümlülüğü, gizlilik ile bilgi güvenliği kurallarına aykırı davranan işçi 150 bin lira ceza ödeyecek.

21.08.2021-14:33 - (Son Güncelleme: 21.08.2021-17:53)Çalışanların Dikkatine: Yargıtay'dan Emsal Karar!

Yargıtay’ın vermiş olduğu emsal karar ile birlikte, çalıştığı iş yerinin sırlarını sızdıran işçilere cezai şart uygulanacağı bildirildi.

YARGITAY DEVREYE GİRDİ

Sınavlara hazırlanmak gerekçesini öne sürerek çalıştığı iş yerinde, sır niteliğinde olan 51 adet bilgiyi kopyalayan mühendis, işinden istifa etti. İşveren para cezası talebiyle, mühendis ise tazminat talebiyle birbirlerine karşılıklı dava açtı. İşveren; bilgileri sızdıran mühendisin şirkette gizli ve teknik projelerde sistem mühendisi olarak çalışmaya başlayıp istifa ederek ayrıldığını, ihbar süresinin sadece bir haftasına uyduğunu söyledi. Aynı zamanda mühendisin beş haftalık ihbar süresi için ihbar tazminatı borcu olduğunu da belirtti. Mühendisin iş sözleşmesinin bilgi güvenliği politikası başlıklı 5. maddesine uymadığını, bu sebeple cezai şart alacağının tahsili talebinde bulundu. Mühendis ise davacı şirketin davalının istifasının ardından dava açmamış olması ve şikayetten sonra huzurdaki davayı ikame ettiğini söyledi. Açılan davanın kötü niyetli olduğunu, ihbar tazminatı talebi ile cezai şart talebinin doğru olmadığını, karşı dava olarak bir aylık ücret ile yıllık izin alacağını davalıdan tahsili talebinde bulundu. İş Mahkemesi ise; davacı-karşı davalının cezai şart alacağı talebinin reddine, ihbar tazminatı talebinin kabulüne, davalı-karşı davacının ücret ve yıllık ücretli izin alacağı taleplerinin kabulüne karar verdi. Tarafların avukatları verilen kararı istinaf mahkemesine götürdü. Bölge Adliye Mahkemesi, taraf vekillerinin istinaf başvurusunu esastan reddetti. Taraflar bu sefer kararı temyiz ettikten sonra devreye Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi.

ŞİRKET BİLGİLERİNİ KOPYALAYAN MÜHENDİS CEZA ÖDEYECEK

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, emsal nitelikte bir karar vererek Bölge Adliye Mahkemesi'nin vermiş olduğu kararı ortadan kaldırarak sır niteliğinde bulunan bilgiyi kopyalayıp sızdıran mühendisin ceza ödemesi gerektiğine karar verdi. Yargıtay'ın vermiş olduğu emsal karar göre ''Dosya içinde bulunan ve davalı işçiye imzalatılmış olan bilgi sistemi güvenlik kurallarının 5.3.2 maddesinde, ‘İşverenden yazılı izin almaksızın kullanıcı ağlarını kullanarak şirketin dışındaki kişisel mail kutularına (şirket dışındaki kendi kişisel mail kutusu dahil) veya diğer mail adreslerine ticari ve ticari olmayan faaliyetleri ile ilgili bilgiler dahil olmak üzere, gizli bilgilerini gönderemez’ ifadesi mevcuttur. Davacının işverene ait 51 adet bilgileri kendi cep telefonuna indirdiği tartışmasız durumdadır. Mahkemece bu konuda bilirkişi raporu alınmış olup kopyaların data niteliği taşıdığını ve çokluğu dikkate alındığında ders çalışmak için indirimin düşünülemeyeceği, davalı işçinin sır saklama yükümlülüğü aykırı davrandığı sonucuna varılmıştır. Somut uyuşmazlıkta, davalı işçinin sır saklama yükümlülüğünü, gizlilik ile bilgi güvenliği kurallarına aykırılık davrandığı anlaşılmakta olup iş sözleşmesinin 11. maddesindeki cezai şartın koşulları oluşmuştur. Mahkemece Türk Borç Kanunu’nun 182/son maddesi değerlendirilerek indirim yönünden bir karar verilerek istekle ilgili hüküm kurulması gerekirken reddi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir. Temyiz olunan İş Mahkemesi ve Bölge Adliye Mahkemesi kararının, bozularak ortadan kaldırılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.'' ifadeleri yer aldı.

YORUM YAZ..

BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Modal