Sıradaki Videolar
01 Temmuz 2021 Perşembe 14:28 - (Son güncelleme: 30 Mayıs 2022 Pazartesi 15:10)

Başkan Erdoğan: Kadına Şiddetle Mücadelemiz İstanbul Sözleşmesi'yle Başlamadığı Gibi Bu Sözleşmeyle de Bitecek Değil

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı Tanıtım Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 'Atılan her adımı destekledim. Her sorunla bizzat ilgilendim.'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşen Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4'üncü Ulusal Eylem Planı Tanıtım Toplantısı'na katıldı.

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşen Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4'üncü Ulusal Eylem Planı Tanıtım Toplantısı'nda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin yaptığı açıklamalar öne çıktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kadına yönelik şiddet ile koronavirüs salgın hastalık ile mücadelede olduğu gibi siyaset malzemesi yapılmadan mücadele edilmesi gerektiğine dikkat çekti.  

Kadına yönelik şiddet ile mücadelenin İstanbul sözleşmesi ile uyuşmadığını, sözleşmeden çekilme ile mücadelenin noktalanmadığını ifade etti.

İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmenin bazı çevreler tarafınca geriye gidiş olarak yansıtıldığını ifade eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları ise şu şekilde:

ASIL OLAN İNSANDIR

''Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı Tanıtım Toplantısı'nın tüm kadınlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Aziz milletim. Bizim inancımızda bildiğimiz ve bilmediğimiz varlıklar içinde asıl olan insandır.''

KADIN NE KADAR SORUMLUK SAHİBİ İSE ERKEK DE AYNI DERECEDE MESULİYET SAHİBİDİR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ''Diğer tüm ayrımlar, farklılıklar, bu ulvi sıfatın gerisinde kalır. Toplum ve aile dediğimiz müesseseler de erkek ve kadının müşterek varlığı ile ortaya çıkar, mana kazanır ve devam eder.

İnsanları sadece cinsiyetlerinden dolayı üstünlük sınıflamasına tabi tutan anlayışın, bizim kültürümüzde ve medeniyetimizde yeri yoktur. Şayet ortada bir sorun yaşanıyorsa konunun bir tarafında erkek bir tarafında kadın vardır.''

İKTİDARA GELDİĞİMİZ GÜNDEN BERİ, KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE ÖNCELİKLİ KONULARIMIZ ARASINDA YER ALMIŞTIR

''Aile yapısında bir sorun varsa , bunun sorumluluğunu sadece kadına veya erkeğe yüklemek sorunun yarısını görmezden gelmek demektir.

Kadına şiddet meselesinde ortada bir mağdur varsa bir de fail mevcut demektir. İşte bunun için iktidara geldiğimiz günden beri, kadına yönelik şiddetle mücadele öncelikli konularımız arasında yer almıştır.''

BU HASSAS KONUNUN ÇÖZÜMÜ İÇİN FARKLI POLİTİKALAR GELİŞTİRDİK VE UYGULADIK

''Şahsen de bu konuyu daima yakından takip ettim. Atılan her adımı destekledim. Her sorunla bizzat ilgilendim.

Tek tip bir müdahale ile neticeye ulaşılamayacağı belli olan bu hassas konunun çözümü için farklı politikalar geliştirdik ve uyguladık.

Mesela aile yapımızla ilgili hassasiyetlerimde kadın ne kadar sorumluluk sahibi ise erkek de aynı derecede mesuliyet sahibidir.''

SÖZLEŞMEDEN ÇEKİLME GEREKÇELERİMİZİ O DÖNEMDE KAMUOYU İLE PAYLAŞTIK

''Son günlerde bazı çevreler bugün, yani 11 Temmuz'a doğru gidiyoruz, öncesinde 1 Temmuz itibarıyla resmen çekildiğimiz İstanbul Sözleşmesi'ni, kadına yönelik şiddetten geriye gidiş olarak yansıtmaya çalışıyor.

Bizim kadına şiddet ile mücadelemiz İstanbul Sözleşmesi ile başlamadığı gibi bu sözleşmeden çekilme ile bitecek değildir.

Sözleşmeden çekilme gerekçelerimizi, o dönemde kamuoyu ile zaten paylaştık.''

BUGÜN DE YARIN DA BU MÜCADELEYİ SÜRDÜRECEĞİZ

''Bizim kadına yönelik şiddet ile mücadele çerçevesinde aldığımız tedbirlerin, yaptığımız düzenlemelerin, hayata geçirdiğimiz uygulamaların kadınların haklarına, hukuklarına, onurlarına sahip çıkmamasın tek sebebi, eşrefi mahlukat olan insan sıfatıyla kendilerine olan saygımızdır.

Dün kadına yönelik şiddetle ve kadınların insan olarak haklarını kullanabilmeleri konusunda nasıl mücadele ediyorsak, bugün de yarın da bu mücadeleyi sürdüreceğiz.''

ŞİDDETİN  TAMAMEN ORTADAN KALKMASI, TÜM KESİMLERİN İNANCI VE ÇABASI İLE MÜMKÜNDÜR

''Bu mücadelenin uzun soluklu, sabır ve toplumsal mutabakat gerektiren bir süreç olduğunun farkındayız. Kadına yönelik şiddeti tamamen ortadan kalkması tüm kesimlerin inancı ve çabası ile mümkündür.

Şiddetin her türü ile mücadelemiz sürerken, kadına yönelik şiddet kavramının altını çizmemizin sebebi, bu sorunun adını koymak gerektiğine olan inancımızımdır. Kadına yönelik şiddet pek çok faktörden etkilenen ve genel şiddetten farklı dinamiklere sahip olan bir olgudur.

Bu sebeple evvela kadına yönelik şiddetin ortaya çıkmasına neden olan faktörlerin ayrıntılı bir şekilde incelenmesi ve bertaraf edilmesi gerekiyor.''


ŞİDDETE ŞAHİTLİK ETMESİ SEBEBİ İLE ÇOCUKLARDA TRAVMAYA NEDEN OLUYOR

''Şiddete şahitlik etmesi sebebi ile çocuklarda travmaya neden olabiliyor. Şiddeti bir davranış biçimi olan çocukların yarının şiddet mağduru veya şiddet faili olarak çıkma ihtimali artıyor.

Sebebi ne olursa olsun, aile içinde yaşanan şiddetin sonuçları kadını ve çocuğu doğrudan etkiliyor.

Konuyu tüm boyutları ile ele aldığımızda tüm toplumunda bu şiddetten olumsuz etkilendiğini görüyoruz.

Toplumsal sonuçları itibarıyla şiddet depresyonun, suç oranlarının ve huzursuzluğun artmasına yol açıyor.''

OBJEKTİF BİR ŞEKİLDE ELE ALMAMIZ GEREKİYOR

''Bu sebeple kadına yönelik şiddeti tıpkı salgınla mücadelede olduğu gibi siyasi tartışmalara malzeme etmeden objektif bir şekilde ele almamız gerekiyor.

Şiddet uygulama ihtimali olan bireylerin öfke kontrolleri için eğitimlere başlıyoruz.''

KADINA YÖNELİK ŞİDDET SADECE BİZİM DEĞİL, TÜM ÜLKELERİN SORUNU

''Kadına yönelik şiddet sadece bizim değil, tüm ülkelerin sorunudur. Bu küresel sorunu tüm dünya gibi yasal düzenlemeler, önleme, koruma ve kovuşturma alanlarında ihtisaslaşma ile aşmaya çalışıyoruz.

Bu çerçevede, ilkini 2007'de hazırladığımız ulusal eylem planımızı sürekli geliştirerek bugüne kadar getirdik.''

EYLEM PLANIMIZDA GÜNÜN İHTİYAÇLARINA YÖNELİK YENİ BAŞLIKLAR BULUNUYOR

''Ülkemizde ve dünyada yaşanan değişimler, önleyici ve koruyucu çalışmaların da geliştirilmesini gerektiriyor. Bugün sizlerle 4'üncüsünü paylaşacağımız eylem planımızda günün ihtiyaçlarına yönelik yeni başlıklar bulunuyor.

Yeni eylem planımızla mücadeleyi daha da güçlendiriyoruz. 4' üncü ulusal eylem planımız, 2021-2025 yıllarını kapsamaktadır. Eylem planımızı kamu kurumlarının, STK'ların, üniversitelerin, medya mensuplarının, ilgili tüm paydaşların katkıları ile hazırladık.''

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE EYLEM PLANI

''Kadına yönelik şiddetle mücadele 4. ulusal eylem planının ilk hedefini, şiddetle mücadele mevzuatının gözden geçirilmesi ve etkin uygulanması olarak belirledik.

Amacımız mağdurun adalete erişiminin kolaylaşmasını, haklarını etkili kullanmasını ve şiddet eylemlerinin orantılı şekilde cezalandırılmasını sağlamaktır.

22 faaliyet bu başlık altında yer alıyor. Adalet, İçişleri, MSB, Sağlık Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı arasında protokoller imzalandı.''

ŞİDDET TÜRLERİ KONULARININ YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİNİ PLANLIYORUZ

''Kadına yönelik şiddetle mücadele il eylem planları 81 ilde hassasiyetle yürütülmektedir. Teknik kurul da oluşturulacak, 3 ayda bir toplanarak faaliyetini sürdürmektedir. 

CK'daki suç tipleri ile cezayı ağırlaştıran özellikler gözden geçirilerek, şiddet türleri konularının yeniden değerlendirilmesini planlıyoruz.

Uyuşmazlıklarda haksız tahrik ve takdiri indirim müesseselerinin nasıl uygulandığının analizleri yapılarak gereken değişiklikler için harekete geçilecek.''

ŞİDDETE TOPYEKÜN MÜCADELE OLARAK BEŞ STRATEJİ BELİRLEDİK

''İkinci hedef, şiddetle top yekün mücadele olarak 5 strateji belirledik. Politikaların uygulanması, şiddetin önlenmesi için kaynak, güçlü koordinasyon, 81 ilde planların yürürlüğe konması, çalışmaların dönemsel olarak izlenmesi şeklinde ifade edebiliriz.

Üçüncü hedefi koruyucu ve önleyici hizmetlerin etkili sunulmasıdır. Vakaya zamanında ve doğru şekilde müdahalenin sağlanması, özel müdahale programlarının hayata geçirilmesi, kolluk uygulamalarının etkinliğinin artırılması, şiddet mağdurlarının sağlık hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması, faillere yönelik önleyici hizmetlerinin hazırlanması stratejilerini uygulayacağız.

Mağdurun korunması ve desteklenmesi ile önleyici çalışmalarda kurumsal hizmetler daha da önem kazanmaktadır.

Önlemek, soruşturmak, kovuşturmak ancak ihtiyaca uygun kurumsal yapı ve programlarla mümkündür.

Şiddet önleme ve izleme merkezlerimizle beraber, kadın konuk evlerinde kurumsal hizmetler zaten yürütülüyor. Tüm illerde faaliyet gösteren 360 sosyal hizmet merkezi bünyesinde şiddetle mücadele irtibat noktalarına mağdurların kolay ulaşabilmesini sağlıyoruz.

En önemli hususun şiddetin gerçekleşmeden durdurabilmek ve yaygınlaşmasını engellemek olduğunu biliyoruz. Bireylerin öfke kontrollerine yönelik eğitimlere başlıyoruz.

Alkol ve madde bağımlılığından kurtarılması ile saldırgan davranışların rehabilitasyonlarına yönelik eğitimlerden çok ciddi fayda elde edebileceğimize inanıyorum.''

7 İLDE 9 YENİ KADIN KONUK EVİ DAHA AÇILACAK

''Tehdit altındaki kadınlarımız için ihtisaslaşmış kadın konuk evlerimizde özel güvenlik önlemleri alıyoruz. Önümüzdeki dönemde 7 ilde 9 yeni kadın konuk evi daha açılacak.

ALO 183 destek hattı, ihtiyacı olan tüm kadın ve çocuklar için psikolojik, hukuki ve ekonomik danışma hattı olarak hizmet veriyor.

Arapça, Kürtçe çağrılara da cevap veren bu hattı arayan şiddet mağdurları 0 tuşuna basarak sıra beklemeden destek personeline ulaşabilmektedir.

Kadına yönelik şiddetle mücadele toplumun tamamının iştiraki ve tamamının katkısı ile başarıya ulaşabilir.

İlgili her kesimin destek vereceğine yürekten inanıyorum. Kadınlarımızın hak arama mücadelelerinde yanlarında olduk, bundan sonra da yanlarında olacağız.''

DNC Medya
DNC Medya
bilgi@haber365.com.tr
BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
TÜBİTAK Başkanı Koronavirüs Aşısı ve İlacı İçin Tarih Verdi!

TÜBİTAK Başkanı Koronavirüs Aşısı ve İlacı İçin Ta...

Tübitak başkanı hasan mandal dünya genelinde etkisini artıra...

Kurye Terörü! Sipariş Götürdüğü Binaya İdrarını Yaptı

Kurye Terörü! Sipariş Götürdüğü Binaya İdrarını Ya...

İstanbul beşiktaş'ta bir eve yemek siparişi götüren kur...

Kavun Çekirdeğinin Faydaları Neler?

Kavun Çekirdeğinin Faydaları Neler?

Yaz aylarının en sevilen meyvelerinden kavunu yedikten sonra çekirdekl...

Define Ararken Bulduğu Sandıktan Çıkanlar Ağızları Açık Bıraktı!

Define Ararken Bulduğu Sandıktan Çıkanlar Ağızları...

Rus kökenli bir adam defile bulmak için kazılara başladı. Toprağın met...

Cinsel İçerikli Görüntüleri İnternete Sızan Kadın İntihar Etti

Cinsel İçerikli Görüntüleri İnternete Sızan Kadın...

Cinsel içerikli görüntüleri internete sızan Tiziana Cantone canına kıy...

 Şükriye Tutkun Çocukluk Travmalarını Anlattı!

Şükriye Tutkun Çocukluk Travmalarını Anlattı!

Türkiye'nin en çok tanınan sanatçılarından biri ola...

13 Gündür Aranıyordu! Kötü Haber Geldi

13 Gündür Aranıyordu! Kötü Haber Geldi

Isparta'nın sermet mahallesi'nde 13 gündür kayıp olan gü...

Tel Aviv'de Uçuşlar Sis Sebebiyle Askıya Alındı

Tel Aviv'de Uçuşlar Sis Sebebiyle Askıya Alındı

İsrail'de yoğun sisli hava koşulları sebebiyle tüm uçuş se...

Rus Lider Putin'in Yayın Sırasında Kafası Kesildi

Rus Lider Putin'in Yayın Sırasında Kafası Kesildi

Rusya devlet başkanı vladimir putin'in ulusa sesleniş konuşmasını yayı...

Engelli Çocuğun Polis Olma Hayali Gerçek Oldu

Engelli Çocuğun Polis Olma Hayali Gerçek Oldu

İstanbul'un bahçelievler ilçesinde ikamet eden %64 engel...

Çanakkale'de Bir Buçuk Metrelik Balık Avlandı!

Çanakkale'de Bir Buçuk Metrelik Balık Avlandı!

çanakkale'de 27 kilo ağırlığında ve 1 buçuk metre boyund...

Türk SİHA'ları İçin Avrupa Sıraya Girdi

Türk SİHA'ları İçin Avrupa Sıraya Girdi

Azerbaycan ermenistan savaşında etkin rolüyle savaşın sonucunu be...

Nakdi Ücret Ödemeleri Başlıyor

Nakdi Ücret Ödemeleri Başlıyor

Aile, çalışma ve sosyal hizmetler bakanı zehra zümrüt...

80 Saatlik Yasaktan Sonra Trafikte Son Durum

80 Saatlik Yasaktan Sonra Trafikte Son Durum

Kovid-19'la mücadele kapsamında yılbaşında 80 saatlik sokağa &cce...

Ankara'da Eski Sevgili Dehşeti: Kurşuna Dizdi

Ankara'da Eski Sevgili Dehşeti: Kurşuna Dizdi

Mamak'ta beş ay önce erkek arkadaşı gökhan a.'dan ayrılan se...

Azerbaycan Ordusunun Kahramanları Karabağ Zaferlerini Anlattı

Azerbaycan Ordusunun Kahramanları Karabağ Zaferler...

Dağlık karabağ zaferinin kahramanları, kazandıkları zaferi kameralar k...

İran'dan ABD'ye Animasyonlu Savaş Videosu

İran'dan ABD'ye Animasyonlu Savaş Videosu

Suikaste kurban giden iranlı devrim muhafızı kasım süleymani'nin...

TEM Otoyolunda Yumruk Yumruğa Kavga!

TEM Otoyolunda Yumruk Yumruğa Kavga!

İstanbul'da tem otoyolunun ortasında 2 sürücü tekme tok...

Arnavutköy'de Sarmaş Dolaş Kavga Ettiler!

Arnavutköy'de Sarmaş Dolaş Kavga Ettiler!

İstanbul'un arnavutköy semtinde borç meselesi nedeniyle bi...

Kömürhan Köprüsü Bugün Açıldı

Kömürhan Köprüsü Bugün Açıldı

Cumhurbaşkanı erdoğan, ''kömürhan köprüsü, ke...

Balkondan Aşağıya Atladı

Balkondan Aşağıya Atladı

Rusya'da gerçekleşen olayda bir kadın sevgilisiyle beraber evde...

Mutasyon Geçirmiş Virüsün Olduğu Tespit Edilen Vakanın Evinin Önünde Nöbet

Mutasyon Geçirmiş Virüsün Olduğu Tespit Edilen Vak...

İngiltere'den türkiye'ye gelen bir şahısta mutasyon geçirm...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'inde Karşılanması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ayasofya-i Kebir Cami-i Ş...

Geçen gün cuma namazı için ayasofya'ya giden cumhur...

ABD'de Polise Ateş Açan Somalili Adam Öldürüldü

ABD'de Polise Ateş Açan Somalili Adam Öldürüldü

,amerika'da polise ateş açan adamın öldürüld&uum...

Mersin'de Kumarhaneye Baskın, İş Makinesiyle Duvar Kırıldı

Mersin'de Kumarhaneye Baskın, İş Makinesiyle Duvar...

Mersin’in tarsus ilçesinde, kapıları kitlendiği iç...

İsrail Askeri Filistinli Genci Ağır Yaraladı

İsrail Askeri Filistinli Genci Ağır Yaraladı

İsrail işgal güçleri, işgal altındaki batı şeria’nın...

Fikri Sağlar'a Canan Kaftancoğlu'ndan Destek

Fikri Sağlar'a Canan Kaftancoğlu'ndan Destek

Eski bakan fikri sağlar, katıldığı bir televizyon programında, "kendim...

Tokat'ta Genç Kadının Kafasına Kurşun İsabet Ettiği Anlar

Tokat'ta Genç Kadının Kafasına Kurşun İsabet Ettiğ...

Tokat'ta lise son sınıf öğrencisi genç kadın alışverişe &c...

Cumhurbaşkanı'ndan Sözcü'ye Tepki

Cumhurbaşkanı'ndan Sözcü'ye Tepki

Sözcü gazetesinin ayasofya'nın ibadete açılmasını 'fe...

'Kömürhan Köprüsü ve Bağlantı Tüneli'nin İnşaatı Tamamlandı!

'Kömürhan Köprüsü ve Bağlantı Tüneli'nin İnşaatı T...

Cumhurbaşkanı erdoğan'ın katılımıyla yarın açılışı yapılacak ol...