2022 Kadir Gecesi ne zaman, hangi güne denk geliyor? Kadir Gecesine kaç gün kaldı?

Ramazan ayının bitmesine az bir süre kala Müslüman alemi Kadir Gecesi'nin heyecanını yaşamaya başladı. Ramazan ayının içinde yer alan Kadir Gecesi İslam dininin en özel ve huzur dolu gecelerinden birisi olduğu için Müslümanlar bu günü ibadetlerle geçirmek istiyor. Peki, bu yıl Kadir Gecesi ne zaman? Kadir Gecesi hangi güne denk geliyor?

20.04.2022-08:45 - (Son Güncelleme: 20.04.2022-08:45) 2022 Kadir Gecesi ne zaman, hangi güne denk geliyor? Kadir Gecesine kaç gün kaldı?

Ramazan ayının sonu yaklaşırken Kadir Gecesi'nin hangi güne denk geldiği de merak edilmeye başlandı. İslam alemi için manevi huzurun en çok hissedildiği günlerden olan bu mübarek gece ramazanın 26. gününü 27. gününe bağlayan gecede idrak ediliyor. Çeşitli dua ve ibadetlerle geçirilen bu gecenin İslam aleminde önemi oldukça büyüktür.

2022 Kadir Gecesi hangi güne denk geliyor?

Yaratanın rahmetinin yeryüzünü sardığı, bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi Ramazan'ın 26. gecesinde idrak edilecek. Bin aydan daha hayırlı olan bu gecede İslam alemi, yaratanın affına sığınarak bu geceyi bol dua, ibadet, namaz ve istiğfarla değerlendirecek.

Bu sene 27 Nisan'a denk gelen Kadir Gecesi'ni kimi kesimler kandil olarak kabul etse de kandil günleri arasında yer almamaktadır.

Kadir Gecesi'nin başlangıcı 27 Nisan akşamında teravih namazıyla olur.

Kadir Gecesi kadrini Kur'an'dan almaktadır

Kadir Gecesi; rahmet, mağfiret ve günahlardan arınmamızı sağlayan mübarek ay ramazan ayının kalbi mesabesindedir. Allah-u Teala, Kadir Gecesi'nde Peygamber Efendimize Kur'an'ı indirip, melekleri yeryüzüne göndermiş ve o geceyi, içerisinde Kadir Gecesi olmayan bin aydan daha hayırlı eyleyerek ona ayrı bir değer katmıştır.

Kadir Gecesi neden bu kadar önemlidir?

Kadir kelimesinin anlamı, "güç, şeref, hüküm, kıymet"tir. Bu gecenin terkibiyse literatürde "Ramazan ayında Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gece" olarak kullanılıyor.

Mekan ile zamanlar, kendilerinde vuku bulan önemli hadiseler ile değerlenir. Bu gecenin kıymetiyse Kur'an-ı Kerim'den geliyor. Çünkü, Rabbimiz insanlara son hitabı ve tüm evrene olan mesajı Kur'an'ı bu gecede indirmeye başlamıştır. Kadir Gecesi, kız çocuklarının diri bir şekilde toprağa gömüldüğü, taştan, tahtadan ve helvadan yapılan putların ilah sayıldığı, zulmün hakim olduğu, cahiliye karanlığında kalmış diyarların İslam ile tanıştığı, Kur'an ile aydınlanmaya başladığı ve Peygamber Efendimiz'in risaleti ile şereflenmeye başladığı bir gecedir.

İnsanlar için yenilenme ve dirilişe vesile olan bu mübarek aydı saklı olan Kadir Gecesi, insanlığın sonsuz saadete ulaşmasına yardım edecek fırsatlar ile gelir. Allah-u Teala, Kur'an-ı Kerim'de Kadir Gecesi'nin bin aydan daha hayırlı olduğunu bildirir. (Kadr, 97/3.) Peygamberimiz de "Bu ayda öyle bir gece vardır ki bin aydan daha hayırlıdır. Bu gecenin hayrından mahrum kalan, bin ayın hayrından mahrum kalmış gibidir." (Nesai, Sıyam, 5.) buyurarak bu gecenin ne kadar önemli olduğunu vurgulamıştır.

1000 ay yaklaşık 80 sene, 80 sene de bir ömürdür. Bundan dolayı Kadir Gecesi yapılan ibadetler ile taatler 80 senelik bir ömür süresince yapılan tüm ibadetlere bedel olur. Kimi alimlerin görüşlerine göre bu ifadeler kesretten kinaye olsa da, bir yönü ile yaradanın rahmeti ve lütfunun da bir tecellisi, kullar için geri çevrilmeyecek bir kapı niteliği taşır. Bir hadis-şerifte geçmişteki müslümanların uzun ömre sahip olmalarından dolayı çok sevap kazanmalarının karşılığında Müslümanlara da Kadir Gecesi'nin verildiği belirtilmektedir. (Malik, İ’tikaf, 6. Ayrıca geniş bilgi için bkz. Mustafa Uzun, “Kadir Gecesi”, DİA, XXIV, 124-125.) Bu özellik başka hiçbir gecede bulunmamaktadır. Aynı zamanda kutsal kitabımızda belirtilen ilahi müjdeler, başta Hz. Cebrail olacak şekilde meleklerin fecre dek yeryüzünde dua, zikir ve tilavetlere ortak olmaları ile taçlandırılıyor.

Kadir Gecesi ramazanın hangi gecesine denk geliyor?

Kadir Gecesi'nin ramazan ayının içinde bir gece olduğu kesin bilgidir (Bakara, 2/185.), fakat tam olarak bu ayın hangi gecesine denk geldiği Kur'an-ı Kerim'de bildirilmiyor. Bunun yanı sıra farklı hadis-i şeriflerde ramazan ayının son 10 gecesi içerisinde (Buhârî, Leyletü’l-kadr, 5.) son 10 günün tekli geceleri içerisinde (Müslim, Sıyam, 207.) son 7 gecesi içerisinde, (Müslim, Sıyam, 205-206.) 21 (Buhârî, Leyletü’l-kadr, 1.) ya da 27. gecelerinde (Müslim, Salatü’l-Müsafirin, 179-180.) aranmasının gerektiği belirtilmiştir.

Ramazan ayının 27. gecesinin Kadir Gecesi olduğuna dair sahabelerin ifadeleri kaynaklarda yer almaktadır. Bu doğrultuda Tabiinden Zirr b. Hubeyş şunu demiştir: “Ubey b. Ka’b’a (r.a.); İbn Mes’ud’un  (r.a.), ‘Senenin bütün gecelerini ihya eden kimse Kadir Gecesi’ne tesadüf edebilir.’ sözünü hatırlattığımda, bana şu cevabı verdi: Kendisinden başka ilah olmayan Yüce Allah’a yemin olsun ki, Kadir Gecesi ramazan ayındadır. Kadir Gecesi; Rasulüllah’ın (s.a.s.) bize namaz kılmamızı emir buyurduğu gecedir. O da ramazanın 27. gününün gecesidir. O gecenin alameti, o gecenin sabahında güneşin beyaz ve ışınları gözü almayacak şekilde doğmasıdır.” (Müslim, Salatü’l-Müsafirin, 179.)Abdullah b. Ömer’den gelen bir rivayette de Hz. Peygamber  (s.a.s.), “Kadir Gecesi’ni aramak isteyen 27. gecede arasın.” (Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, VIII, 426.) buyurmuş, böylece 27. geceyi ibadet ve zikirle uyanık olarak geçirmemizi tavsiye etmiştir. Tarih boyunca da İslam toplumlarında ramazan ayının 27. gecesi Kadir Gecesi olarak rağbet görmüş ve farklı programlar ile ihya edilmiştir.

 kadir gecesi ne zaman

Kadir Gecesi'nde nasıl ibadet edilmeli?

Müslüman aleminin en iyi örneği Peygamber Efendimiz (S.A.V), ramazan ayını ve Kadir Gecesi'nin içinde yer aldığı son 10 günü en iyi şekilde ihya çabasındaydı. Bu doğrultuda Hz. Aişe (r.a), “Hz. Peygamber (s.a.s.), ramazanın son on gününde, başka hiçbir zaman yapmadığı kadar (taat ve ibadet konusunda) gayret ederdi.” (İbn Mace, Sıyam, 57.) buyurmuştu. Ayrıca, Efendimiz'in (S.A.V), bu mübarek ayın son 10 günü girdiğinde dünyevi işlerden uzaklaşarak itikafa çekildiği, gecelerini daha fazla ibadet ve tefekkür ile geçirerek ailesini de bu konuya teşvik ettiği belirtiliyor. (bkz. Buhârî, “Fazlu leyleti’l-Kadr”, 5; “İ‘tikâf”, 1; Müslim, “İ‘tikâf”, 1-5; Tirmizî, “Savm”, 73.) Bundan dolayı Peygamberimizin özelliklede itikaf için bu mübarek ayın son 10 gününü seçmesi Kadir Gecesi'ni yakalayabilmek ve ramazan ayının feyzinden azami ölçülerde yararlanabilmek amaçlıdır.

Ayrıca bir kulun, bu önemli gecenin anlamını kavrayabilmesi gibi onun faziletlerini ailesine de öğretmesi ve teşvikte bulunması nebevi ahlaka uygun davranıştır.

Bu önemli geceyi hakkıyla geçirebilmek için; kaza namazları, nafile namazları kılmak, bol bol tespihler çekmek, tehlil ile zikir yapmak, yapılan hata ve günahlardan dolayı gözyaşlarıyla samimi bir şekilde Allah'tan af dileyerek tövbe etmek, bu gecenin kıymetini oluşturan Kur'an-ı Kerim'i ruhumuzda hissederek bol bol okumak, dua etmek, ihtiyaç sahiplerini, çocukları mutlu etmek, bizlere sunduğu nimetler için rabbimize şükretmek, nefis muhasebesinde bulunmak ve mümkün ise itikafa girmek bu önemli geceyi değerlendirmenin en iyi yollarındandır. 

DNC Medya
DNC Medya
bilgi@haber365.com.tr
YORUM YAZ..

BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Modal