Milli Savunma Bakanlığı son paylaşımını (20.40), dün Yunan Fırkateyni Limnos’u ‘sopalayarak’ bölgeden uzaklaştıran (F-247) Kemal Reis fırkateynimiz hızlanıp, manevraya girerek, yan yatıp, Türkiye'yi selamlıyor.