Minik yılanı kendi elleriyle besleyen sahibi yumurta yediriyor.