Yılan balığının suyun içerisinde neler yaptığını görenler hayrete düştü. Yılan Balığı Yılan balığıgillerden, yılana benzeyen, kaygan derili, ince uzun ve eti beğenilen bir balık türüdür. Sırt ve anal yüzgeçleri uzun, yılana benzer silindirik vücutlu bir balıktır. Vücudu uzun ve silindirik, yanları yassı, ufak pullarla kaplıdır. Yan çizgi iyi gelişmiş, sırt ve anüs yüzgeçleri uzun olup, gelişmemiş olan kuyruk yüzgeci ile birleşmiştir.