Mitleri Aşan Adam
Mehmet Hakan Kekeç

Mitleri Aşan Adam

30.05.2020 Cumartesi 17:36

AK Parti’nin eski milletvekillerinden -şimdilerin Deva Partisi üyesi- Mustafa Yeneroğlu beyefendi, Halk TV’de katıldığı bir yayında, Ayasofya Camii’nde Fetih Suresi okunması hakkında yaptığı yorumda “Bunlar gündem değiştirme çabası… Otoriter rejimler böyledir.” ifadelerini kullandı ve “bu mitlerin ve hikayelerin artık aşılmış olması gerektiğini” vaaz etti.

Kendisinin bu yazıyı okuyacağını ümit ederek, “mitler ve hikayeler” hakkında naçizane birkaç kelam edeceğim. Yeneroğlu beyefendi anlaşılan o ki -modern hurafelerin elindeki her esir gibi- “mitler ve hikayeleri” düşünme biçimimize hükmetmemesi gereken hadiseler olarak ele alıyor. Yani bu tavrı Ayasofya özelinde olmasa gerek. Çünkü -yayında da beyan ediliyor ki- mitler ve hikayeler uyutuyor! Tembihini kayda değer bulmakla beraber, bahsettiği (daha doğrusu sorun ettiği demeliyim) kavramlara pek de hâkim olmadığını anlıyorum.

Mitler ve hikayeler uyutur mu? Aksine, sayın Yeneroğlu, uyandırır. Mitler ve hikâyeler tarihin bâtınıdır. Yani iç yüzü. Tarihin bâtını/mânâsı/mesajı olmasa, az önce sokağın birinde olmuş bitmiş herhangi bir olaydan ne farkı kalır? (Ki biz ‘en basit olaylar dahi içerisinde bir mânâ taşır, boşa olan ne vardır ki?’ diye inanırız) Mitler ve hikayeler toplumu uyandırır, çünkü (tarih bâtınında verdiği mesajla) nesillere vazifeler yükler. Asıl uyuyanlar “Efendim bunlar hikâye hikâye… Aşalım” diyenlerdir. Siz bunları aşıp da nereye vardınız, sayın Yeneroğlu? Deva Partisi’ne mi?

Ayasofya, evet, bir mittir. Mânâsına da hâkim olmak gerekir. Tarih -ki anlattığı hikayeler umumileşmişse- te’vil edilmelidir. Te’vil etmek, her mânâyı yerli yerine koymak demektir. Ayasofya’da Fetih Suresi okunmasının bize hatırlattığı sorumluluklar vardır. Ki bunlar yerel/hamasi sorumluluklar değil, beynelmilel sorumluluklardır. Söz gelimi, burada, Akdeniz’de Yunanistan ile yaşanan anlaşmazlığa yönelik verilen güçlü bir mesaj ve hatırlattığı bir görev vardır. Fetih anmalarından ancak bu beynelmilel iddialardan vazgeçmiş ya da Türkiye aleyhinde kanaatları olanlar rahatsız olur. Kendisine ‘Nurettin Topçu – Büyük Fetih’ kitabını okumasını öneririm.