Şah Rıza Pehlevi ABD’nin Güdümünde Bir Şah İdi
Abdurrahman Pala

Şah Rıza Pehlevi ABD’nin Güdümünde Bir Şah İdi

24.04.2020 Cuma 00:00

Ülkesini Musaddık’dan sonra  ABD’nin tavsiyeleriyle yönetiyor, kendisi de gerçekten şah gibi yaşıyordu.

Süreyya ile başlayan aşk hayatı Farah ile devam etti.

Her şey yolundaydı yani

Taki

Petrolü Dolardan başka parayla satacağını ilan edinceye kadar.

İhtilalin güçlü Albay’ını 72 günde Hindistan’a sürgüne gönderen irade, bir yıla varmayan sürede Rıza Pehlevi’yi ülkesini terketmek zorunda bıraktı. Önce Mısır’a sonra da bilinmeyen yerlere giden Şah ve ailesi sıradan kişiler gibi öldüler.

Saddam Hüseyin 35 yıl darbe yaptığı Irak’ta kraldı. Astığı astık kestiği kestik bir yönetici idi. 35 yıl hizmet ettiği Küresel güçler 1993 yılında  “Petrol’ü artık Euro ile satacağım” dediği an düğmeye bastı  ve sonucunu biliyorsunuz.

1945’ten sonra kurulan Petro-Dolar düzeni başta her ne kadar Altın’a bağlanmış ise de Nixon’un kararıyla 7 cente malolan ama dünya’da çok değerli olan bir kağıt parçasına dönüşünce karşılığında  Altın rezervi de söz konusu olmadığı için  oyunu kuranlar Petro-Dolar düzeninin sürmesi için çok acımasız davrandılar. İhtimalleri bile çok ciddiye alıp çok kelle aldılar. 2011 yılında her şey yolunda görünürken, Sarkozy aracılığıyla batıya taviz vererek ayakta kalan Libya darbesinin güçlü Albay’ı Kaddafi bile “Artık Pretrolü dolar ile satmak zorunda değilim. Her alıcıya kendi parası ile satabilirim” dediği gün bir yıla kalmadan yokedildi.

Çin 2018 yılında Yuan’ı altın’a endeks çekti. Petro-Dolar sistemine zamansız savaş açtı.

Bu şu demek

Petro-Dolar düzeninin kurucuları 2018 yılına kadar Petro-Dolar düzenini korumak için eski acımasızlığını terketmemişlerdi.

2020’ye gelince;

Küresel oyun kurucular Petro-Dolar’ın yerine yeni bir para birimi koyuyorlar. Bu yeni sistemin Kaos ortamında, insanların çok tercihlerinin olmadığı bir ortamda olmalıydı. Bunu da  adına Coronavirüs denilen Mikroorganizma ile başardılar.

Şimdi ise geçiş, insanların meseleleri farketmeden yapılması gerekiyor.  Yaz aylarında insanlığı biraz rahat bıraksalar da  Corona Virüs’ün yeni aplikasyonlarını sonbaharda görebiliriz.

Bu arada Petrol fiyatları neredeyse eksi ye düştü. 17-18 yıl sonra bitecek olan Petrol rezervleri yerine küreseller bol miktarda ucuz fiyattan petrol stokluyorlar. (Doğan Aydal hocamın röportajda söylediği gibi)

Meselenin taraflarını iyi görmeliyiz.

ABD’yi yönettiği düşünülen Trump ve kabinesi ile Pentagon merkezli diğer birimin özellikle Irak ve Suriye konularında ne kadar çatıştığını unutmamışsınızdır umarım…

Yeni dünya düzeninde hedef Ulus devletler olduğuna göre ulus devletlerden birisi de ABD’dir  Ulus devletleri yıkmaya çalışan zihniyet ABD’yi de aynı potada eritmeyi hedeflemektedir.

Gelecek günlerde çok enteresan gelişmelere şahit olacağız. Kim kazanacak oyunun sonunu gördüğümüz de öğreneceğiz.

Ama

Türkiye Cumhuriyeti çok değerli devlet geleneğine sahip bir ülkedir. Bu birikim ile yeniden kurulan bu dünya’da milli menfaatlerini koruyan masada karar vericilerden biri olan bir ülke olarak yer alması hayalimdir. İngiltere’nin rotasını Türkiye’ye doğru kırması da buna işarettir.

Son cümle şu

Hak ile batılın, iyi ile kötünün, mücadelesi kıyamete kadar sürecektir. Önemli olan bu bilinçle meselelere yaklaşmak ve güç ile masada karar vericilerden biri olmak gerektir. Bunun ilk ve tek şartı da Güçlü bir Ordu’dur.

Çok şükür ki o da biz de var.

İhtiyacımız olan şey ise bilinçtir. Meseleleri bütün çıplaklığıyla gören vatansever ülke menfaatlerini her şeyin üstünde tutan bir nesil gerek bize…