İkinci dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler Yasin'in adını konseyde yazarak eleme adayı olarak onu çıkarırlar. Yasin bu durum karşısında çok üzgündür ve Cemal Can ile dertleşir.