Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’in 2023 yılında 30 milyar liraya ulaşmasını öngördüğü katılım sigortacılığında 20 Aralık’la beraber yeni bir döneme geçiliyor. Ortak risk paylaşımıyla dayanışmaya dayanan “katılım sigortacılığı”nda yeni dönem 20 Aralık’ta başlayacak. Bu şekilde, katılım sigortacılığı faaliyetinde bulunacak şirketler, katılımcıların birikimlerini faiz içermeyen finansal araçlarda hesaplayacak.

Sigorta şirketi, vekalet, mudarebe (emek-sermaye ortaklığı bünyesinde kâr paylaşımı esası) ile bu ikisinin karmasından meydana gelen hibrit modelde veya danışma komitesinin onaylayacağı başka bir modelde faaliyet gösterebilecek. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek de katılım sigortacılığının finansal kapsayıcılık doğrultusundan Türkiye’de önemli bir potansiyele sahip olduğunu ifade ederek, katılım sigortacılığının ilerleyen dönemde pazar payının artmasını beklediklerini belirtmişti. Şimşek, 2023 için katılım sigortacılığının payını yüzde 10 olarak hedeflediklerini, 2023 senesinde 300 milyar liralık prim ve fon büyüklüğünün ortalama 30 milyar liralık kısmının katılım sigortacılığı ve emekliliği ürünlerinden meydana geleceğini tahmin ettiklerini belirtmişti.

Katılımcılarla şirket arasındaki mudarebe modelinde paylaşım oranının veya vekalet modelinde vekalet ücretinin sigorta sözleşmesi öncesinde belirlenmesi şartı getirilecek. Şirketin katılımcılar lehine yaptığı değişiklikler hariç, ilgili sene için önceden hesaplanan ücret ve oranlar değiştirilemeyecek. Şirket, risk fonunun yasal ve idari yükümlülüklerini yerine getirmede yetersiz duruma düşmesi ve alınan reasürans veya katılım reasüransı korumasının yeterli olmaması durumunda, yaşanan açığı likidite imkanıyla kapatacak.

Sigorta şirketi, katılımcıların katkılarından meydana gelen risk fonuyla sermayedarlarının ve üyelerinin fonunu ayrı yönetecek. Şirket, katılımcıların birikim amaçlı katkı primi ödemelerinin ve bunların katılım finans ilkelerine uygun yatırım araçlarından elde edilen getirilerinin takip edildiği “katılımcı yatırım fonu”nu yönetecek.