Yanlış hesaptan dolayı emekli aylığı kesilen ve borç çıkarılanlar hakkında yeni düzenlemeler bitti. Buna göre artık aylık kesilmeyerek eksik günler için borçlanma, destek priminin dikkate alınması, bunlar söz konusu değilse isteğe bağlı olarak sigorta ile eksik primler tamamlanacak. Hatalı işlemden dolayı şimdiye kadar emekli aylıkları kesilenler, yeni düzenleme sayesinde aylık kesilmesinden kurtuldukları gibi, daha fazla emekli aylığı da alabilecekler.

Mağduriyeti engellemek için söz konusu yönetmeliğe geçici bir madde koyuldu. Yeni düzenlemeye göre, emekli aylığı bağlanmış olanlardan, prim ödeme gün sayısı şartının sigortalının kasıtlı veya kusurlu davranışlarından oluşan sebeplerle yerine getirilmediği sonradan tespit edilenlere, eksik prim günlerini tamamlama hakkı sağlanacak. Borçtan kurtulmaları için sunulacak üç seçenek ise şu şekilde:

1- Bu kişilerin öncelikle askerlik, doğum, yurtdışı borçlanma hakkı bulunup bulunmadığı tespit edilecek. Bu şekilde borçlanma hakkı olanlar, asgari ücret üzerinden prim ödemek suretiyle eksik günlerini tamamlayabilecek.

2- Borçlanma hakkı bulunmayan veya borçlanmaya rağmen eksik günlerini tamamlayamayanlar eğer emekli olduktan sonra sosyal güvenlik destek primi ödeyerek bir işte çalışmışlarsa, bu çalışmaları eksik günlerine sayılacak.

3- Her iki kolaylıktan da yararlanamayanlara isteğe bağlı sigortalı veya tarım sigortalısı primi ödeme olanağı verilecek.

5 ARALIK SONRASI İÇİN GEÇERLİ OLMAYACAK

Emekli aylığında sonradan borç çıkarılmasını önleyen düzenlemenin tek eksiği, kalıcı değil geçici olması. Bu haktan, yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 5 Aralık 2017 tarihinden önce emekli aylığı bağlanan vatandaşlar faydalanabilecek. Halen emekli aylığı kesilmiş olanlar ile 5 Aralık tarihinden önce emekli olup da hatalı işlem yapıldığı gelecek yıllarda ortaya çıkanların mağduriyeti önlenecek. Ancak durum geldiğinde, onlar bu haktan faydalanamayacak.