Türk Medeni Kanunu çerçevesinde yaşamlarını birlikte sürdürmek isteyen kişiler, yasal statüde yaşamlarını birleştirmek üzere evlilik gerçekleştirebiliyor. Aynı şekilde yine modern Türk hukuku kapsamında evlilik birliğini kurmuş olan taraflar arasında evlilik birliğinin sürdürülebilirliği açısından olanağın sağlanamaması halinde boşanma işlemini gerçekleştirebilme hakkı bulunmaktadır. 

Bu çerçevede de Türkiye’ de Türk Medeni Kanunu kapsamında belirtilmiş olan koşullara uygun olarak evlilik birliğinin sürdürülebilmesi açısından uygunluğun sağlanamaması halinde tarafların boşanma davası açma hakkı bulunuyor. Bu noktada boşanma davası taraflardan birisi tarafından da açılabildiği gibi her iki tarafında açabilmesi mümkündür. Boşanma davaları çekişmeli ve çekişmesiz olarak 2 ana grupta değerlendirilirken, Ankara’ da boşanma davalarına bakan avukatlar ile boşanma davası sürecinde hak kayıplarının yaşanmayacağı, hızlı ve olumlu sonuçların elde edilebileceği bir boşanma davası sürecinin yürütülebilmesi sağlanıyor.

Türk Medeni Kanunu kapsamında boşanma davalarında kişilerin avukat tutma zorunluluğu yasal açıdan bulunmuyor. Ancak günümüzde görülen boşanma davalarında kapsamın fazlasıyla geniş olması, boşanma davası şartlarını belirleyen etkenlerin kapsamının çok geniş olması ve dava süreci içerisinde değişken faktörlerin söz konusu olabilmesi yüzeysel bilgi üzerinden dava sürecinin doğru bir şekilde yürütülebilmesini mümkün kılmamaktadır. Bu sebep ile de günümüzde boşanma davalarında avukat tutulması elzem bir gereklilik teşkil eder. Özellikle de en iyi boşanma avukatı Ankara hukuk bürosu desteği ile boşanma davalarında söz konusu olacak tüm taleplerde olumlu yanıtlar alınabilmesi ve beraberinde de boşanma davası sürecinin çok hızlı bir şekilde sonuçlandırılabilmesi mümkün olabiliyor. Çünkü alanında uzman ve deneyimli boşanma avukatı ile boşanma davası süreci içerisinde gerçekleştirilmesi gerekenlerin en doğru şekilde gerçekleştirilmesi sağlanarak, olası hatalardan kaynaklı olarak hak kayıplarının, dava sürecinin uzamasının veya mahkemeden boşanmanın reddedilmesi gibi olumsuz yanıtların alınmaması profesyonel dava süreci yönlendirmesi ile mümkün olabilmektedir.

Türk Medeni Kanun’u kapsamında söz konusu olan boşanma davalarına ilişkin bir madde ise boşanma talebinde bulunan kişiler açısından büyük bir önem taşımaktadır. İlgili kanun kapsamındaki bu madde ise tarafların açmış oldukları boşanma davalarında Aile Mahkemesi tarafından boşanmanın reddedilmesi kararının çıkması durumunda tarafların 3 yıl içerisinde yine boşanma davası açabilme hakkı bulunmuyor.

Son derece büyük bir önem taşımakta olan bu tip bir durum ile karşı karşıya kalmamak adına avukat desteği alınması boşanma davalarında çok önemlidir. Misal olarak boşanma davasının anlaşmalı boşanma mı yoksa çekişmeli boşanma mı olarak, açılacağına karar verilmesi, mahkeme başvurusundan, sürecin işleyişine ve hatta sonuçlarına kadar her aşamada etkili olur ki bu noktada da çok farklı değişkenler etkili olabilmektedir. Boşanma davalarının en önemli aşaması olan boşanma davası dilekçesi içerisinde durumun, taleplerin ve diğer detayların eksiksiz ve uygun biçimde belirtilmesi gerekliliği boşanma davası sürecini etkileyeceğinden boşanma davası dilekçesi hazırlanırken, uzman ve deneyimli boşanma avukatı yardımının alınması kişinin bilincinde olduğu ya da daha önce hiç bilmediği haklarını dahi değerlendirebilmesini mümkün kılıyor.