Resmi Gazete'de 11 Kasım tarihinde yayımlanan "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği"nde Maliye Bakanlığı tarafından tekrar değerleme oranının yüzde 14,47 olarak belirlenmesinden sonra 1 Ocak 2018 tarihinden başlayarak uygulanacak trafik ceza miktarları da tekrar hesaplandı.

2018 yılında trafik cezaları yüzde 14,47 yükselecek. En düşük ceza 85 lira ile "taşıma sınırı üstünde yolcu alan" sürücülere, en yüksek ceza 17 bin 65 lira ile "geçici tescil belgesini basmak ve araç sahibine vermek üzere görevlendirilen gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerinden belirlenen usul ve esaslara aykırı davrananlar" için kesilecek.