1 | 5

tratejik konumu itibarıyla Ürdün tarih boyunca birçok farklı toplum ve kültürden etkilenmiş, tüm dinlerin ve milletlerin ilgi odağı olmuştur.