Doğuşta ön görülen yaşam süresi, erkeklerde 75,3, kadınlarda 80,7 sene olarak belirlendi. Çoğunlukla kadınlar erkeklerden daha fazla yaşarken, doğuşta beklenen yaşam süresi farkı 5,4 sene olarak görülüyor.