Toprakta bir gariplik olduğunu gören arkadaşlar hemen kayda başladılar ve...