Toprak ve Su Yer Değiştirse Ne Olurdu?

Atmosferdeki oksijen miktarı düşecektir.
Deniz bitkileri atmosferimizdeki oksijenin yaklaşık % 70'ini sağlar . Büyük su kütleleri olmadan birçok su bitkisi hızla yok olur ve bu da atmosferde daha az oksijene yol açar. Su kütleleri aynı zamanda bir lavabo işlevi görür ve atmosfere saldığımız karbon dioksiti emer. Dolayısıyla, daha az miktarda su olsaydı, bir tarafta oksijen azalır, diğer tarafta atmosferdeki karbondioksit artardı. Ve, karbondioksit bir sera gazı olduğundan, bu aynı zamanda küresel ısınmaya da yol açacaktır.