Velilerden Uzaktan Eğitime Oyun Talebi

Uzaktan eğitimlerin başlamasıyla velilerin de fikirleri alındı. Oyunların entegre edilmesi ve VR teknolojilerinin kullanılmasıyla öğrencilerin motivasyonlarının arttırılabileceği görüşü hakim oldu.

Velilerden Uzaktan Eğitime Oyun Talebi

Kovid-19 salgınıyla birlikte başlayan uzaktan eğitim sistemi için velilerin görüşleri alındı. Online araştırma şirketi DORinsight’nın araştırmasında velilerin düşünceleri ve beklentileri soruldu. Pek çoğu anlık bir değerlendirme beklentisinde olurken, bazı veliler derslere oyun ve VR sistemlerinin entegre edilmesinin motivasyonu arttırabileceğini savundu.

ÖĞRENCİLERİN YÜZDE 40’I ADAPTE OLDU

2020-2021 yılı eğitim öğretim dönemi 31 Ağustos’ta uzaktan telafi eğitimi süreciyle başladı. Ebeveynlere ilk 10-15 günlük süreçte çocuklarının uzaktan eğitime adapte süreci sorulduğunda %42’si adapte olmasının zaman aldığını, %40’ı çocuğunun hemen adapte olduğunu, ’i ise adapte olamadığını ifade etti. Üstelik her 10 ebeveynden sadece 3’ü (%29) uzaktan eğitim sisteminden memnun olduğunu belirtti. Ebeveynler daha verimli bir uzaktan eğitim için günde 5 ders olması gerektiği ve her dersin ortalama 30 dakikada tamamlanmasının yeterli olduğu görüşündeler.

İNTERAKTİVİTE VE ANLIK DEĞERLENDİRME BEKLENTİSİ

Anket sonuçları ebeveynlerin uzaktan eğitimden en önemli beklentilerini ve nasıl geliştirilmesi gerektiği konusundaki taleplerini de ortaya koydu. Buna göre çalışmaya katılan her 5 kişiden 4’ü (%78) uzaktan eğitimde online sınıf ortamında öğrencilerin birbiriyle ve öğretmenleriyle bilgi alışverişi yapılabileceği bir portal tasarımının eğitimin verimine katkısı olacağını düşünüyor. Katılımcıların yine önemli bir kısmı olarak ifade edebileceğimiz %72’si ders biter bitmez o ders özelinde öğrenmenin değerlendirilebileceği bir sistem tasarımının eğitimin verimini artıracağı konusunda hemfikir.

KİŞİSELLEŞTİRME VE OYUN TEKNOLOJİLERİ DAHİL EDİLMELİ

Online derslere oyun entegrasyonu da velilerin önemli beklentilerinden biri. Katılımcıların %64’ü uzaktan eğitimde online sınıflarda derslere müfredata uygun oyun entegrasyonu yapılmasının öğrencilerin ilgisini canlı tutmak adına gerekli olduğunu düşünüyor. Ebeveynlerin %63’ü ise uzaktan eğitim sisteminde öğretmenler eşliğinde online sınıflarda canlı ders işlenmesinin daha verimli olacağını belirtiyor. Kişiye özgü öğretim modelleri, ilgi alanına göre ders yönlendirmesi gibi başlıklar da velilerin daha iyi bir uzaktan eğitim için gündemlerinde yer alıyor.

Katılımcıların %56’sı öğrencilerin eğilimlerini, yeteneklerini ve kişisel becerilerini belirleyerek yönlendirme yapan bir online eğitim tasarımının oluşturulabileceğini düşünüyor. Yine velilerin %52’si öğrencinin öğrenme yöntemi tespit edilerek kişiye özel online eğitim-öğretim modelinin oluşturulabileceğini ve %51’i uzaktan eğitimde öğrencilere eğitim ve kariyer hayatlarına yönelik rehberlik hizmeti verilebileceğini ve %58’iyse ebeveynlere öğrencinin performansına yönelik düzenli geri bildirim sağlanmasının sistemin başarısını artıracağını düşünüyor.

Yorum Yaz

BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR