Taşeron işçilerin kadroya alınmasında takvim ve uygulanacak esaslar netleşti. Buna göre, başvurular bugün başlayacak ve 10 gün içinde halledilmesi şart olacak. Bunun dışındaki tarihler içinse, tavsiye niteliğinde süreler meydana getirildi.