Tabanca; Cepte taşınabilen, tek elle kullanılan, hafif, geri tepmeli ateşli silâhtır. Tabanca, esas olarak mermiye doğrultu veren bir "namlu", mermiyi ateşleyen bir "horoz" ve horozu mermiye düşüren bir "tetik"ten oluşur. İlk kez 16. yüzyıl ordularında, özellikle süvarilerce kullanıldı. Namlu ağzından doldurulup tek tek atış yaptıklarından bu tabancalar pek kullanışlı değildi. 19. yüzyılın ortalarına doğru birden çok mermiyi art arda atan tabancalar yapıldı. Bu tür tabancayı ilk tasarlayan ABD'li Samuel Colt'tu.