SÂLİHA BİR HANIMIN 10 ÖZELLİĞİ

1- Âilenin huzurunu sağlayan ve gönülleri aydınlatan bir nur değerindedir.

2- Âilesine cennet huzuru veren hoş kokulu bir çiçek, saâdet bahçelerinin en kıymetli hazinedir.

3- Şefkat, merhamet, iffet, edep, hayâ, tevâzu, cömertlik, tefekkür ve tahassüs ile yücelen fazilet sahibidir.

4- Evinin işlerini, eşinin ve çocuklarının hizmetini yerine getirirken dahî Kurʼân-ı Kerîm ahlakını bırakmayan bir nimettir.

5- Etrâfına gayet latîf bir lisanla, nezâket ve müsâmaha ile muâmele eden bir zarâfet numûnesidir.

6- Onun yüreği, kendi yavrusundan başlayarak yeryüzündeki bütün âcizleri, muhtaçları kucaklama temâyülü ile dolu bir rahmet dergâhıdır.

7- Mü’minin takvâdan sonra sahip olabileceği en hayırlı nîmettir.

8- Sâliha bir hanımefendi, ilâhî kudretin insanoğluna lûtfettiği bir şefkat kucağıdır. Âile ocağındaki fertlerin taşkınlıklarını, bilhassa çocukların usandırıcı hırçınlıklarını eritecek fazîlet cevheri, anne kalbidir. O, bir taraftan âileyi mânevî atmossferle doldurur, diğer yandan günah çukurlarından uzaklaştırarak ahiret hayatına yatırım yapar.

9- Sâliha bir hanımefendinin takvâ ve istikâmeti; kocasını, çocuklarını, akrabalarını ve komşularını dahi hayır ve iyi işlere yönlendirir.

10- Eşini hiçbir zaman ihmâl etmez, âile fertleri arasında hep birinci sırada tutar.