Obsesyon, bir düşünceyi düşünmekten ya da uygulamaktan kendini alamamak anlamına gelmektedir. Obsesyonunun kendini sürekli tekrarlayan bir döngüde kişinin hayatını sınırlaması hatta engellemesi durumunda ise kompülsif davranış ortaya çıkmaktadır. Bu rahatsızlık türünde kişilerinde saplanıp kaldığı düşünceler, çoğunlukla korkularından, kaygılarından ya da hayatlarında stres yaratan durumlardan kaynaklanmaktadır.

OBSESİF BOZUKLUKLARIN ASIL SEBEPLERİ NELERDİR?

Peki, çevremizde ve kendimizde gözlemlememiz bazen de deneyimlememiz sonucu obsesif olduğumuzu düşünmemize yol açan belirtiler nelerdir? Genel anlamda obsesif kişilerde görülen ortak özellikleri bir gözden geçirelim;

KORKU

Kendisine mikrop ya da hastalık bulaşacağı korkusu

Hata yapmaktan korkma

Toplum tarafından onaylanmayacak düşünceleri aklından geçirmekten korkma

Zarar vermekten ya da zarara uğramaktan korkma

İHTİYAÇ

Mükemmeliyetçilikten kaynaklanan sürekli çevresini düzenleme ihtiyacı

Her kişi ya da durumdan şüphe etmeden kaynaklı sürekli olandan farklı bir sonuç arama ihtiyacı

Yukarıda saydığımız bu özelliklere sahip kişilerin yine ortak olarak sergiledikleri birbirini tekrarlayan davranışları mevcuttur. Bunlar ise;

Sürekli el yıkama ya da duş alma

İnsanlarla tokalaşmaktan ya da kapılara dokunmaktan kaçınma

Ütü, ocak, kapı kilidini sürekli kontrol etme

Yapılması gereken işleri belli bir sıraya göre yapma ve bunun dışına çıkamama

Değeri olmayan nesneleri biriktirme ya da toplama şeklinde sıralanabilmektedir.

Günlük rutin işlerini yaparken sürekli sayı sayma