Tarih itibariyle halen ispatlanamamış, ancak uzun süreli kullanılmaları halinde çok zararlı olduğuna dair önemli verilerin elde bulunuşundan dolayı yadsınamaz bir gerçek olan cep telefonunun sağlığa zararları dna ve kromozomların yapısında kırılmalara ve ileride kansere yol açabileceği AB ülkelerinin de yaptığı ortak bir araştırma sonucu yayınlanmıştır.

BEYİN YORGUNLUĞUNA SEBEP OLUYOR

Yoğun cep telefonu kullanımının en azından beyin yorgunluğuna sebebiyet verdiği neredeyse kesin gibidir. Bütün bunların arka planında elektromanyetik kirliliğin olduğu kuvvetle muhtemeldir. Geçmişte ‘’dumansız hava sahası’’nı çok konuştuk ama gelecekte ise daha çok ‘’dalgasız hava sahası’’nı konuşacağa benzemekteyiz.

ÇOCUKLAR VE BEBEKLER RİSK ALTINDA

Hiç şüphesiz bu durum, bebekler ve çocuklar için daha da tehlikelidir. Çocukların beyin gelişimleri, henüz tam olmadığı için, akıllı telefonlardan çok daha fazla zarar görme ihtimali yüksektir. Çocuklar akıllı telefonları daha ziyade oyun için kullanmakta, bu ise uzun süreler telefonla haşır neşir olmasına neden olmakta, dolayısıyla çevresi ile iletişim eksikliği bir yana agresif, yerinde duramayan, hiç bir şeyden mutlu olmayan, kolay kolay disiplinize edilmeyen bir yapıya bürünmektedirler.