Omeprol (Omeprazol) Nedir? Ne Nçin ve Nasıl Kullanılır? Yan Etkileri

Mide ülseri, hazımsızlık gibi nedenler ile kullanılan Omeprol ilacını kimlerin kullanabileceği, ilacın doğru kullanımı ve yan etkileri hakkında detaylı bilgiler...

Omeprol (Omeprazol) Nedir? Ne Nçin ve Nasıl Kullanılır? Yan Etkileri

Omeprol (omeprazol) nedir? Ne için ve nasıl kullanılır? Yan etkileri

Omeprol, asit reflü, mide, onikiparmak bağırsağı ve yemek borusu ülseri önlenmesi ve tedavisi için proton pompası inhibitörleri grubuna dahil bir ilaçtır. Etken maddesi omeprazol midenin ürettiği asit miktarını azaltır, mide ekşimesi, hazımsızlık, yutma zorluğu ve şiddetli öksürük gibi belirtileri azaltır. Omeprol uzun süre kullanıldığında B12 vitamini eksikliği gibi durumlar ortaya çıkabilir. Düzenli takibi gereken bu ilacın baş ağrısı, ishal veya kabızlık, mide ağrısı, gaz, bulantı ve kusma yaygın rastlanan yan etkilerdir. Omeprol, kapsül ve enjektabl flakon formunda olabilir.

Omeprol (omeprazol) Nedir?

Omeprol, belirli mide ve yemek borusu sorunlarının tedavisinde kullanılır. İlacın etken maddesi omeprazol, proton pompası inhibitörleri ilaç sınıfındandır ve midedeki asit miktarını düşürerek tedavi eder. Omeprol, mide ve yemek borusundaki asit zararını iyileştirerek yutma zorluğu, inatçı öksürük ve mide ekşimesi gibi bulguları hafifletir ve ülserler ile yemek borusu kanserini önlemeye katkı sağlar. Omeprol kapsül (20 mg) ve enjektabl liyofilize toz içeren flakon (40 mg) şeklinde bulunur.

Omeprol (omeprazol) Ne İçin Kullanılır?

Yetişkinlerde hazımsızlık, mide kanaması, mide ülseri (gastrik ülser), yemek borusu ülseri (peptik ülser) tedavilerinde ve stresten kaynaklı ülseri önleme amacı ile kullanıldığı gibi şu durumlarda da omeprol kullanılır:

Gastroözofajiyal reflü hastalığı (GÖRH)

Onikiparmak bağırsağı (duodenum) ülseri

Helicobacter pylori adlı bakterinin sebep olduğu ülserler veya mide zarı iltihabı (ayrıca antibiyotik ile tedavi de olabilir)

Nonsteroidal antienflamatuar ilaçlar (NSAİİ)’ın sebep olduğu ülserler. (İlacı kullanmadan önce Omeprol alınması koruyucu etki sağlar)

Zollinger-Ellison sendromu (pankreastaki büyüme sebebiyle midenin çok asit üretmesi)

Çocuklarda da kullanımı mümkün olan bu ilacı, 1 yaş üzeri ve 10 kilo üstü olan çocukların GÖRH tedavisinde ve 4 yaş üzeri ile ergenlerde ise helicobacter pylori adlı bakterinin sebep olduğu ülserlerin tedavisinde, çoğunlukla antibiyotikle birlikte kullanılır.

Omeprol İlacının Doğru Kullanımı

Kapsülleri yemek sırasında yada aç karnına alabilirsiniz. Ancak sabahları kullanmaya önem verin.

İlacınızı çiğnemeyin, ezmeyin, bir bardak su ile tüketin.

Kapsülleri yutmakta zorlanıyorsanız şu yöntemlerle ilacınızı alabilirsiniz:

Kapsülleri açın ve içeriğini direk yarım bardak suyla yutun.

Kapsül içeriğini suya ya da meyve suyuna koyun, karıştırın ve en geç 30 dakika içinde tüketin. Bütün ilacı içtiğinizden emin olmak için, bardağı yarım bardak suyla çalkalayın ve için.

İçeriği elma püresiyle de karıştırabilirsiniz, ancak tanecikleri ezmeyin ya da çiğnemeyin.

İlacınızı her zaman doktorunuzun önerdiği şekilde ve dozda alın. Doktorunuzdan habersiz doz değişikliği yapmayın.

Bir dozu almayı unuttuysanız, hatırladığınız zaman alabilirsiniz ancak diğer dozu almanıza az zaman kaldıysa almamalısınız ve dengelemek için çift doz tüketmemelisiniz.

Omeprol laktoz içermektedir, bazı şekerlere karşı hassasiyetiniz varsa kullanmadan önce doktorunuza danışın.

Omeprol’ün nadir de olsa sersemlik ve görme bozukluğu gibi yan etkileri olabilmektedir. Bu durumlardan birini yaşıyorsanız araç veya makine kullanmayın.

Omeprol Dozları ve Kullanılacak Doz Hesabı

Omeprol kapsül formu

Yetişkinler

Gastroözofajiyal reflü hastalığı (GÖRH) tedavisinde: 

Tavsiye edilen doz günde 10 mg’dır. Yemek borusunda zarar varsa 4-8 hafta boyunca günde 20 mg alınır ve hasar devam ediyorsa 8 hafta günde 40 mg uygulanabilir. Hasar iyileşince günde 10 mg ile devam edilir.

Onikiparmak bağırsağı (duodenum) ülseri tedavisinde: 

Önerilen doz 2 hafta boyunca günde 20 mg’dır. İyileşme olmazsa tedavi 2 hafta daha uzatılabilir. Ülser tamamen iyileşmezse 4 hafta daha günde bir kez 40 mg’lık doz uygulanabilir.

Mide ülseri (gastrik ülser) tedavisinde: 

Tavsiye edilen doz 4 hafta boyunca günde 20 mg’dır. İyileşme olmazsa tedavi 4 hafta kadar daha devam ettirilebilir. Ülser tamamen iyileşmediği takdirde 8 hafta boyunca günde bir kez 40 mg’lık doz kullanılır.

Her tür ülserin önlenmesinde: 

Önerilen doz günde bir kez 20 mg veya 40 mg’dır.

NSAİİ kaynaklı ülser tedavisinde: Önerilen doz 4-8 hafta boyunca günde tek doz 20 mg’dır.

Helicobacter pylori kaynaklı ülser tedavisinde ve tekrarının önlenmesinde: Önerilen doz bir hafta süreyle 20 mg’dır. Omeprol tedavisine ek olarak antibiyotik (amoksisilin, klaritromisin veya metronidazol) kullanılması gerekebilir.

Zollinger-Ellison sendromu tedavisinde: 

Tavsiye edilen doz günlük 60 mg’dır. Kullanım süresine, kişinin doktoru karar verir. 

Çocuklar

Gastroözofajiyal reflü hastalığı (GÖRH) tedavisinde: 

1 yaş ve üzeri çocuklar kullanabilir, doz kilosuna göre verilir.

Helicobacter pylori kaynaklı ülser tedavisinde ve tekrarının önlenmesinde:

 4 yaş ve üzeri kullanabilir, doz çocuğun kilosuna göre verilir. Ek olarak antibiyotik kullanılması gerekebilir.

Omeprol Enjeksiyon Formu

Önerilen doz günde bir kez 40 mg’dır.

Zollinger-Ellison sendromu tedavisinde tavsiye edilen kullanım günde bir kez 60 mg’dır

Bazı hastalarda daha yüksek doz kullanımı gerekebilir fakat doz ayarı hastanın durumuna göre doktor karar vermelidir.

Omeprol Doz Aşımı ve Dikkat Edilmesi Gerekenler

Kullanmanız gerekenden fazla doz aldıysanız, doktorunuza veya eczaneye başvurunuz.

Omeprol bazı ilaçlarla birlikte kullanılınca ilaçların etkisinde azalmaya veya yan etkilere sebep olabilir.

HIV tedavisinde kullanılan nelfinavir, atazanavir veya sakinavir içeren bir ilaç alıyorsanız, Omeprol kullanmayın.

Omeprol ile birlikte bu ilaçları kullanmadan önce doktorunuza danışın:

Mantar ilaçları (ketokonazol, itrakonazol, posakonazol veya vorikonazol)

Digoksin (kalp ilacı),

Diazepam (anksiyete ilacı)

Fenitoin (epilepsi ilacı)

Varfarin, aspirin, klopidogrel gibi kan pıhtılaşmasını önleyici ilaçlar

Rifampisin (tüberküloz ilacı)

Takrolimus (organ naklinde kullanılır).

Sarı kantaron (St John’s wort)

Silostazol (kramp benzeri ağrılarda kullanılır).

Erlotinib (kanser tedavisinde kullanılır).

Metotreksat (kemoterapi ilacı)

Steroid türü ilaçlar (Omeprol ile birlikte kemik erimesi riskinde artışa neden olabilirler)

Helicobacter pylori kaynaklı ülser tedavisi uygulanıyorsa ve Omeprol ile aynı zamanda antibiyotik de tüketiyorsanız, bu liste dışındaki ilaç kullanımınız hakkında da doktorunuza bilgi verin.

Omeprol Kullanırken Alkol ile Tüketilir mi?

Omeprol ile ölçülü biçimde alkol kullanmanın bir sakıncası yoktur, eğer baş dönmesi gibi yan etki hissederseniz alkol kullanmayı bırakmalısınız.

Omeprol Formları ve Türleri

Omeprol 20 mg kapsül

Omeprol 40 mg IV infüzyon için liyofilize toz içeren flakon

Omeprol eşdeğer (muadili) ilaçlar

Demeprazol 20 mg – kapsül

Erbinna 40 mg – enjektabl flakon

Erbolin 20 mg – tablet

Eselan 40 mg – enjektabl flakon

Losec 40 mg – flakon

Loseprol 40 mg – enjektabl flakon

Lyomepra 40 mg – enjektabl flakon

Olmezol 40 mg – enjektabl flakon

Omefix 20 mg – mikropellet kapsül

Omeprazid 20 mg – kapsül

Omepreful 40 mg – enjektabl flakon

Omeref 40 mg – enjektabl flakon

Omesek 20 mg – mikropellet kapsül

Omex 40 mg – enjektabl flakon

Prosek 20 mg – kapsül

Omeprol Kullanılmaması Gereken Durumlar

İlacın içerisindeki herhangi bir maddeye karşı alerjiniz varsa, proton pompası inhibitörlerine (pantoprazol, lansoprazol, rabeprazol, esomeprazol vb.) karşı alerjik durum mevcutsa Omeprol kullanmayın. 

Omeprol Kullanımının Sakıncalı Olduğu Durumlar

Nedensiz kilo kaybı veya yutma problemleri,

Mide ağrısı veya hazımsızlık,

Kusma veya kanlı kusma

Kanlı dışkı,

Şiddetli veya sürekli ishal,

Şiddetli karaciğer sorunları,

Osteoporoza (kemik erimesi) bağlı kırık riski (Omeprol’ü 1 yıldan uzun süre kullanmak risk artışına neden olabilir)

Magnezyum düşüklüğü,

Eklem ağrısıi,

Güneşe maruz kalan yerlerde döküntü,

Durumlarından herhangi birini yaşıyorsanız, ilacı kullanmanız sakıncalı olabilir.

Nöroendokrin tümörler için tanı incelemesine gidecekseniz Omeprol tüketmeden önce doktorunuza sorun.

Uyarı: Omeprol’ü 1 seneden daha uzun zamandır kullanmak, B12 eksikliğine ve bazı bakterilerin sebep olduğu mide ve bağırsak enfeksiyon riskinde bir artışa sebep olabilir.

Emzirme ve hamilelik döneminde Omeprol kullanımı

Eğer hamileyseniz, hamile kalmak için planlama yapıyorsanız, emzirme dönemindeyseniz ya da tedavi sırasında hamile olduğunuzu öğrendiyseniz mutlaka doktorunuza söyleyin. Uygun tedaviyi doktorunuz belirleyecektir.

Omeprol Yan Etkileri ve Zararları

Ciddi yan etkiler:

Şiddetli alerjik reaksiyon belirtileri (hırıltılı solunum, bayılma, dudak, dil boğaz veya vücutta kabarma veya döküntü, yutma güçlüğü)

Stevens- Johnson sendromu belirtileri (deride, dudak göz, ağız, burun ve üreme organlarında kabarcıklanma, soyulma veya kanama)

Karaciğer sorunu belirtileri (cilt sarılığı, koyu renkli idrar ve halsizlik)

Bu problemlerden biri ile karşılaştığınızda ilacı kullanmayı bırakın ve doktorunuza danışı veya acil servise gidin.

Yaygın yan etkiler:

Baş ağrısı

İshal veya kabızlık

Mide ağrısı veya midede gaz

Bulantı veya kusma

Midede iyi huylu polipler

Yorum Yaz

BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR