Koronavirüste Erişkin Hasta Tedavi Rehberi Güncellendi

Sağlık Bakanlığınca hazırlanan rehbere göre, bundan sonra yatarak tedavi uygulaması gerekmeyen vaka ve yakın temaslılarına filyasyon ekipleri tarafından uygun görülmesi halinde ilaç tedavisi düzenlenmeyeceği belirlendi. İşte haberin detayları...

Koronavirüste Erişkin Hasta Tedavi Rehberi Güncellendi

Koronavirüste Erişkin Hasta Tedavi Rehberi Güncellendi

Sağlık Bakanlığınca güncellenen Erişkin Hasta Tedavi Rehberine göre, yeni tip Koronavirüste yatarak tedavi uygulaması gerekmeyen hastaların tedavi yönteminde yenilemeler yapıldı.

TEDAVİ YÖNTEMİNDE YENİ DÜZEN

Erişkin Hasta Tedavi Rehberde, Ayaktan başvuran hastalar için olası Koronavirüs vaka sorgulama kılavuzu, Belirlenen Koronavirüs polikliniğinde erişkin hasta yönetimi, Koronavirüs erişkin hasta tedavisine ilişkin kapsamlı bilgiler bulunmaktadır.

Koronavirüs hastalarında tedaviye ilişkin rehberde, 'Günümüzde Koronavirüs için güvenilirliği ve etkinliği kanıtlanmış spesifik bir tedavi bulunmamaktadır. Bu hastalığa etkili bir tedavi bulabilmek amacıyla şu anda çok sayıda ilaçla 100'den fazla randomize kontrollü (Rastgele seçilen örneklem üzerinden) çalışma yapılmakta, bir kısmının önümüzdeki aylar içinde sonuçlarının açıklanması beklenmektedir' bilgisine yer verildi.

Rehberde, tedavi seçeneklerinin, randomize kontrollü çalışmalar çerçevesinde ve diğer bilimsel araştırmalar ile elde edilen bilgilere dayalı kullanımının daha akılcı olduğunun bilindiğine değinerek, bunlara yer verildi:

'İçinde bulunulan durumun aciliyeti ve bilimsel verilerin kısıtlılığı nedeniyle, etkili olabileceği yönünde sınırlı da olsa veri bulunan tedavi seçenekleri, tüm dünyada yaygın bir şekilde bu hastalar için kullanılmaktadır. Viral enfeksiyonların genelinde olduğu gibi, SARS'tan ve influenzadan elde edilen veriler, antiviral tedavinin erken başlanmasının daha yararlı olduğunu düşündürdüğü için de antiviral ilaçların mümkün olduğunca erken başlanması önerilmiştir.

Koronavirüs hastalarında olası tedavi seçeneklerinin kombine kullanımı, hasta özelinde ve var olan ilgili literatürün tümü değerlendirilerek düşünülmeli, kullanılan ilaçların etkileşimleri ve istenmeyen etkileri konusunda tedbirli olunmalıdır. Koronavirüs'e özgü bir tedavinin bulunması çok zaman alacağı için mevcut pandemi sırasında ülkemizde ve başta Avrupa ve ABD olmak üzere diğer ülkelerde bu hastalığa karşı antiviral olarak, insanlarda daha önce başka hastalıkların tedavisi için ruhsatlandırılmış, bu endikasyonlarda yaygın bir şekilde kullanılmış, güvenli olduğu gösterilmiş ve invitro olarak SARS-CoV'ye etkili olduğu belirlenmiş hidroksiklorokin, favipiravir, remdesivir, lopinavir-ritonavir gibi ilaçlar önerilmiş ve kullanılmıştır. Bu ilaçların Koronavirüs' deki etkinliği ve güvenilirliği konusunda çok sayıda çalışma halen devam etmektedir.'

ÇALIŞMALARIN SONUÇLARI BEKLENİYOR

Rehberde, bu konunun açıklığa kavuşması için halen yapılmakta olan randomize kontrollü çalışmaların sonuçlarının gelmesi beklenilmektedir.

Koronavirüs'ün tedavisi konusunda yayımlanacak çalışmaların sonuçlarına göre bu önerilerin güncellenmesine devam edileceği belirtilerek, 'Mevcut bilimsel veriler asemptomatik olup, Koronavirüs PCR testi pozitif saptanmış bireylere antiviral tedavi başlanmasını güçlü bir şekilde desteklememektedir. Ancak erken başlanan ilaçların daha etkili olduğuna ilişkin genel bilgilere dayanarak, hastayı değerlendiren hekimin uygun bulması halinde ve yan etkiler konusunda dikkatli olmak kaydıyla bu hastalara antiviral tedavi başlanabilir' değerlendirilmede bulundu.

Buna göre, yatarak tedavi uygulaması gerekmeyen vaka ve yakın temaslılarına filyasyon ekipleri tarafından uygun görülmesi halinde ilaç tedavisi de yapılabilmektedir.

Yorum Yaz

BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR