Avusturyalı bilim adamı Karl Landsteiner tarafından tanımlandığından beri kan grupları birçok araştırmacının ilgi alanı olmuştur. Bu kan gruplarının tanımlanması sayesinde insanlar arasında kan nakli mümkün hale gelmiş, kan kaybı nedeniyle yaşamı tehlike altında olan bir çok hastanın hayatı kurtulmuştur. Ayrıca anne ile bebek arasında olan kan uyuşmazlıklarının zamanında tespitine ve tedavisine olanak veren kan grupları, çok sayıda anne ve bebeğin yaşamasını sağlamıştır. Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Ege Can Şerefoğlu, kan grubu ve sertleşme bozukluğu ilişkisi ile ilgili yapılan çalışmaları sizler için değerlendirdi.

Kan grubu kanımızda bulunan antijenler ve antikorlara göre tayin edilir. Antijenler vücudun bağışıklık sistemini harekete geçiren yabancı maddelere verilen isimdir. Antikorlar ise bu maddeleri ortadan kaldırmak için vücudun bağışıklık sisteminin ürettiği protein yapılı moleküllerdir. Bu antijen ve antikorların varlığı bir kişinin kan grubunu belirler. İnsanlarda A, B, ve Rh antijenlerinin durumuna göre 8 kan grubu mevcuttur.

Her ne kadar kan grupları temelde kan nakli için önem taşısa da, son yıllarda bazı hastalıkların belirli kan gruplarında daha fazla ortaya çıktığına dair ilginç çalışmalar yapılmaktadır. İtalyan Üroloji ve Androloji Arşivi Dergisinde 2016 yılında yayınlanan bir çalışma ise sertleşme bozukluğu (erektil disfonksiyon) riski ile A grubu, B grubu veya AB grubu kan arasında olası bir bağlantı bulmuşlardır.

Ortalama yaşı 62 olan 350 erkeğin dahil edildiği bu çalışmada, sertleşme bozukluğu problemi yaşayan 111 erkeğin kan grubu, herhangi bir sertleşme problemi olmayan 239 erkek ile mukayese edilmiştir. Çalışma verilerinin analizi sonucunda araştırmacılar O kan grubu (Rh pozitif veya negatif) olan erkeklerin daha sağlıklı ereksiyonları olduğunu saptamışlardır. A, B ve AB kan grubuna sahip erkeklerin ise, 0 grubu kana sahip erkeklerle mukayese edildiğinde sertleşme bozukluğu açısından daha yüksek risk taşıdığı tespit edilmiştir.

Ancak bu sonuçlar A, B ve AB kan grubuna sahip tüm erkeklerin sertleşme bozukluğu sorunu yaşayacağı anlamına gelmez. Her ne kadar yapılan bu çalışma kan grupları ile sağlıklı bir sinir, hormon ve damar sistemi gerektiren ereksiyon durumu arasında bir ilişkiye işaret etse de, bu ilişkinin hangi mekanizmalarla ortaya çıktığının aydınlatılması gerekir. Erkeklerin yaş, diyet, yaşam tarzı, stres ve diğer hastalıklarının (şeker hastalığı ya da kalp hastalığı gibi) ereksiyon işlevini etkileyebileceği hatırda tutulmalı, sertleşme bozukluklarının altta yatan bir çok hastalığın habercisi olabileceği unutulmamalıdır.

Son Dakika Sağlık Haberleri için aşağı kaydırın