50 yıl önce anestezi ilacı olarak kullanılmaya başlanan Ketamin, dirençli depresyon başta olmak üzere pek çok psikiyatrik hastalığın tedavisinde kullanılıyor. Uzmanlar, Majör depresyon, Bipolar bozukluk-depresif epizodu, doğum sonrası depresyon başta olmak üzere birçok psikiyatrik hastalıkların tedavisinde kullanılan Ketamin'le olumlu sonuçlar alındığını söyledi. Uzmanlar, Ketamin'in yıllar önce anestezik ilaç olarak geliştirildiğini, hala ameliyatlarda ve acil servislerde kullanılmaya devam edildiğini belirtiyor.

BÜYÜK ORANDA BAŞARI SAĞLANIYOR!

Ketamin tedavisinin henüz çok bilinmeyen bir tedavi olduğunu ifade eden uzmanlar, ancak başarılı sonuçlar alındığını belirterek "Klinik araştırmalar, hastaların ortalama olarak %65 inde, ilk uygulamadan 24 saat sonra depresyon belirti şiddetinde yarı yarıya azalma görüldüğünü, 6-10 seans seri uygulama sonrasında da bu iyileşmenin kalıcı hale geldiğini bildirmektedir” ifadelerini kullandı.

TEDAVİ ÖNCESİNDE DETAYLI İNCELEME YAPILIYOR!

Ketamin tedavisi öncesinde hastayla ilgili detaylı bir psikiyatrik inceleme ve değerlendirme yaptıklarını ifade eden uzmanlar, "Hastaya tedavi hakkında detaylı bilgi veriyoruz ve bilgilendirilmiş onam formu imzalatıyoruz. Hastayı dahiliye ve anestezi uzmanının da değerlendirmesi sonrasında tedaviye başlıyoruz" dedi.

TEDAVİ SIRASINDA KİŞİ UYUTULMUYOR! 

Ketamini standart tedaviye dirençli depresyon olarak tanımlanan hasta gruplarına uyguladıklarını belirten uzmanlar, "Uygulama sırasında kişi uyumuyor. Damardan serum içinde çok düşük bir doz, 45 dakikalık bir süre içinde veriliyor. Ketaminin hızlı bir antidepresan etkisi var. Birçok araştırmada ilk uygulamadan hemen sonra hastanın duygu durumunda moralinde yükselme, intihar eğiliminde gerileme, yani bir iyilik hali ortaya çıktığı belirtiliyor” diye açıkladı.