Yapılan detaylı araştırmalar ışığında bahçe işleriyle ilgilenen ve toprakla fazla zaman geçirmek isteyen çocukların zeka düzeylerinin de aynı düzeyde etkilendiğin, ve zekalarını olumlu yönde etkilediklerini belirtmektedirler. Bu durum özellikle çocukların yetişme çağlarında fazlasıyla önem taşımakla beraber toprakla fazla ilgilenen çocuklar da zeka geriliğine hiç rastlanmadığı belirtilmiştiir.

Toplu ortamlarda yapılan araştırmalar sonucunda da toprakla uğraşan ve bahçede meyve sebze yetiştiren çocukların okullarındaki derslerinde oldukça başarılı olduğu görülerek çalışma düzeylerinin de gittikçe arttığı gözlemlenmektedir.

Araştırmalara göre bahçecilik yapan çocuklarda anlama güçlüğü çekilmiyor söylenilen net bir şekilde anlaşılıyor ve tüm bunların yanında kelime haznelerinin de ileri düzeyde olduğu gözleniyor. Uzmanların söylediklerine göre toprakla uğraşmak çocuklardaki negatf enerjiyi alarak yerini pozitif enerjiye bırakıyor ve çocukların hayata daha pozitif ve umutlu bakmalarını sağlıyor. Tüm bu durumların yanı sıra çocukların meyve sebze yetiştiriciliği yapmaları ileride bu meyve sebzelerin büyüdüklerini gördüklerinde çocukların başarmışlık hislerinin geliştiği ve özgüvenlerinin de aynı miktarda arttığı gözlemlenmektedir. Tüm bunlardan ötürü bu alışkanlıkların ebeveynlerin çocukları için yapabilecekleri en yararlı davranış olduğu belirtiliyor.