Burkulma sonrasında ayak bileğinin dış tarafında bazen bileğin tümünü içine alan bir şişlik meydana gelir. Burkulma sırasında bazen dış yan bağların yırtılmasını karakterize eden bir kopma hissedilebilir. Kişi genellikle ilk anda fazla ağrıdan şikayetçi olmaz ve yaptığı işe veya spora devam eder. 1-2 saat içerisinde klasik şişlik, ağrı ve morluk ortaya çıkar ve kişi aksayarak yürümeye başlar.

Ayağımızı kalp seviyesinde yukarıda olacak şekilde yüksekte tutmak. Buz tedavisi uygulamak. Burada buz yanıklarından korunmak için cildin buz ile direk temasından sakınmak gerekir. Bu amaçla buzu bir torbanın içerisine alıp bir havlu üzerinden uygulama yapmak daha doğru olacaktır. Eğer ayak bileğimizdeki ağrı fazla ise ve morluk buna eşlik ediyorsa hemen uzman bir doktora görünmek. Eğer doktora gidemiyorsak şişlik inene kadar ayak üzerine basmayı önlemek ve gerekirse bir çift koltuk değneği kullanmak.

Yapılan en büyük hatalardan biri şişlik inmeden basmaya başlanması veya spora ara verilmemesidir. Oysa ki, şişlik vücutta iyileşmenin daha tamamlanmadığını gösterir. Bu durumda meydana gelebilecek bir zorlama ile bilekteki hasar daha da büyüyecektir.