Hz. Muhammed bir hadis-i şerifinde ismiyle ilgili şöyle buyurmuştur: "Ben Muhammed’im ve Ahmed’im. Ben Mahi’yim ki Allah benim yaptığım tebliğ ile küfrü yok edecektir. Ben Haşir’im ki kıyamet günün geldiğinde insanlar beni takip ederek yeniden dirileceklerdir. Ben Akıb’ım, nebilerin en sonuncusuyum benden sonra başka bir nebi gelmeyecektir."


Efendimiz’in mübarek isimleri pek fazla idi. Bu isimlerinden bir kaçını Allah Kur’an-ı Kreim’de zikretmiştir, isimlerinin bir kaçı ise Efendimizin kendi hadislerinde yer etmektedir. Mübarek isimlerinden, Muhammed, Mustafa, Ahmed ve Mahmut isimlerini bilmek insanlara vaciptir.