Hava atayım derken herkese rezil olan insanlardan kareler