Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlı'nca bugünkü Resmi Gazete’ de yayımlanan Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik değişikliğine göre; LPG' ye geçiş yapılan araçlarda bürokratik ve mükerrer işlemleri sonlandırmak, araç sahiplerine yansıyan ek maliyetleri azaltmak ve büyük ölçüde zaman tasarrufu sağlamak amacı ile düzenleme yapıldı. Mevcut LPG’ li araçlarda ve yeni LPG dönüşümü yapılacak araçlarda, araç muayenesi öncesinde gaz sızdırmazlık/ montaj raporu almak adına Makine Mühendisleri Odasına veya Türk Standardları Enstitüsüne gidilmesine ve ilave ücret ödenmesine gerek kalmayacak.

Bu sayede, LPG’ li araç sahipleri senelik 20 milyon TL ilave ücret ödemeyecek ve senede ortalama 500 bin saatlik bir zaman tasarrufu yapmış olacak. Yeni uygulama ile Yakıt Sistemi Montaj Belgesi dahil tüm işlemler LPG dönüşümü yapan yetkili firmalarca yapılacak ve LPG’ li araçlar muayenesi yapılmak üzere direkt olarak araç muayene istasyonlarına gidecek. LPG’ li araçlara yönelik yapılan düzenleme 1 Ocak 2018 tarihinden sonra zorunlu olmak üzere, bugün itibariyle yürürlüğe girdi.

Ek olarak, yeni üretilecek LPG tanklarında tankın ömrünün de yazılması zorunlu hale geldi.