Neden Evet?

Çünkü;

Yeni sistemde Cumhurbaşkanı Meclis’e ve millete karşı sorumlu olacak.

 Koalisyonlar artık tarih olacak.

Hükümet millet tarafından seçilen Cumhurbaşkanı tarafından kurulacak.

Yasama ile yürütme birbirinden tamamen ayrılacak, her makam kendi işiyle ilgilenecek.

Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar, Cumhurbaşkanı tarafından meclis dışından seçilecek.

Böylece yönetimin tek elde toplanmasıyla birlikte istikrar ve güven ortamı oluşacak.

Milletvekilleri esas işi olan yasamayla ilgilenecek ve halkın sorunlarına daha çok yönelecek.


Neden Hayır?

İddia:  Cumhurbaşkanı suç işlese de kimse yargılayamayacak.

El- Cevap: Aksine yeni sistemle birlikte Cumhurbaşkanının yargılanabilme zemini genişleyecek.

Cumhurbaşkanına denetim ve cezai sorumluluk gelecek.

Cumhurbaşkanı hakkında, Bir suç işlediği iddiasıyla TBMM üye tam sayısının salt çoğunluğunun (301) vereceği önergeyle soruşturma açılması istenebilecek.

Meclis, üye tam sayısının beşte üçünün (360) gizli oyuyla soruşturma açılmasına Karar verilebilecek.

Cumhurbaşkanı soruşturulabiliyor ve gerek görülürse yüce Divan’a yollanacak.

Soruşturma açılan cumhurbaşkanı erken seçim kararı alamayacak.

Yüce Divan’da mahkûm olursa, Cumhurbaşkanlığı görevi sona erecek.