Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: ‘“Zekâtı verilmeyen her altın ve gümüş, kıyamet günü ateşte kızdırılarak plaka haline getirilip sahibinin yanları, alnı ve sırtı bunlarla dağlanır. Bu plakalar soğudukça, süresi elli bin sene olan bir günde kullar arasında hüküm verilinceye kadar sahibine azap için tekrar kızdırılır. Neticede kişi, yolunu ya cennete ya da cehenneme çıktığını görür.” (Müslim, Zekât, 24)

Zekat kimlere verilmelidir?
1-2-Yoksul ve Düşkünlere: Kur’an-ı Kerim yoksul ve düşkünleri ‘fakirler ve miskinler’ olarak ifade eder. Fakir, ev ve eşyalarını karşılayabilse bile geliri belli olmayan, ihtiyaçlarını karşılamaya yetmeyen ve borçları düşüldüğü zaman yeterli miktarının altında malı olan kimselerdir. Düzenli olarak bir işte çalışsa bile ihtiyaçlarını karşılayacak kadar kazanamayan insanda bu tabirin içine girer. Miskinler ise hiçbir yerden bir geliri olmayan ve malı bulunmayan kimselerdir. Kur’an’ın ifadesine göre miskin fakirden daha muhtaç kimselerdir.

3- Zekat İşlerinde Çalışanlar: Zekat işlerinde çalışan memur kimselerdir. Kur’an-ı Kerim’de zekattan pay alabilen sekiz sınıftan biriside amillerdir. İfadeye göre çalışan kişini durumu çok iyide olsa karşılığını alabilir.

4- Müellefe-i Kulub: Kalpleri İslam ile kaynaştırılmak istenen insanlardır. Bu kimselere zekat vermenin amacı, imanı zayıf olanların imanını güçlendirmek ve kötülüklerinden emin olmak, onları hayra davet etmektir.

5- Köleler: Köle olmuş kimselerin bu durumdan kurtulmalarını sağlayacak paranın temin edilmesi için kölelere zekat verilir.

6- Borçlular: Borç miktarı düşüldükten sonra yeterli malı kalmayan insanlara da zekat verilebilir. Başka birisinden alacağı olup da alamayan kimselerde bu sınıfa dâhildir.

7- Allah Yolunda Olanlar: İslam dinini yüceltmek için savaşanlar ve Allah’ın rızası doğrultusunda yapılan her türlü hayır işleri yapan kimseler bu sınıfın içindedirler.

8- Yolda Kalmışlar: İyilik ve yararlı bir iş için yola çıkıp, yolda kalan kimselerdir. Haz, savaş, ticaret için yapılan yolculuklar örnek gösterilebilir.