Allah yarattığı her şeyi en güzel surette yaratmıştır. Toplum arasındaki “Mevla’m ne eylerse güzel eyler.” sözü de buradan gelmektedir. Kur’an-ı Kerim’in şu ayetleri bu konuda örnek olacaktır:

“O yarattığı her şeyi güzel yapmış ve ilk başta insanı çamurdan yaratmıştır.” (Secde-7)

Başka bir ayeti kerimede de yine insanın güzel yaratılmasına dair şunlar buyrulmuştur:
“Biz insanı en güzel biçimde yaratmışızdır.” (Tîn-4)

Yine başka bir ayette cennette mümin erkekleri bekleyen hurilerden bahsedilirken de özellikle ruh ve yüz güzelliği belirtilerek öne çıkarılmıştır. Bu konuda Rahman suresinin şu ayeti indirilmiştir:
“Oralarda, huyu güzel, yüzü güzel kadınlar var.” (Rahmân-70)

Güzellik duası öncesi euzubesmele çekilir ve ardından Hz. Peygamberin dualara başlarken okuduğu şu kısa cümle söylenir:
“Süphane rabbiyel aliyyil alel vehhab”

Bu sözden sonra on iki esmanın okumasına geçmeden evvel bir defa Fatiha suresi okunur. Ardından şu 12 esmanın her biri 3’er defa okunur.

• El-Musavvir ( 3 defa okunur )
• El-Latif ( 3 defa okunur )
• El-Mucib ( 3 defa okunur )
• El-Vedud ( 3 defa okunur )
• El-Hamid ( 3 defa okunur )
• El-Kadir ( 3 defa okunur )
• El-Muktedir ( 3 defa okunur )
• El-Batın ( 3 defa okunur )
• En-Nur ( 3 defa okunur )
• Er-Reşid ( 3 defa okunur )
• El-Azim ( 3 defa okunur )
• Er-Rahman ( 3 defa okunur )

Bu duada en önemli husus esmaların sırasıdır. Buradaki sıra bozulmamalı ve her esma 3 defa okunduktan sonra sıradaki esmaya geçilmelidir.