Yaratılan her varlık insana hizmet etmesi ve ibret alması için yaratılmıştır ve yine insana emanet edilmiştir. İnsanlar bunun bilincinde olup bütün mahlukata sevgi ve saygıyla yaklaşmak gerekir. Koyun, ömrünü insana et, yün ve süt vermek, arı bal üreterek insana hizmet vermekle görevlendirilmiştir. Aynı şekilde kedi ve köpek yine insanın emrine verilmiştir. Bunların yanında yeryüzündeki tüm bitkiler, dağlar, ovalar, ağaçlar ve bulutlar her şey insanın hizmetine sunulmuştur.

Yüce Allah Kur’an-ı Kerim’de ‘O, göklerde ve yerde ne varsa hepsini, kendi katından bir lütuf olmak üzere size âmâde kılmıştır. Elbette bunda düşünen bir toplum için ibretler vardır.’ buyurmaktadır. İnsanlığın hizmetine sunulan bütün nimetlere zulmetmek, zararın dönüp dolaşıp bize gelmesine sebep olmaktadır. Hayvanlara eziyet etmek ahirette karşılaşacağımız ağır bir vebaldir. Allah, el-En’am suresinde ‘Yeryüzünde debelenen hiçbir canlı ve iki kanadıyla uçan hiçbir kuş yoktur ki, sizin gibi birer ümmet olmasın. Biz kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık, sonra hepsi Rablerinin huzûrunda toplanacaklardır.’ buyurmaktadır.

Efendimiz, sahabeleriyle bir yolculuk yaparken bir müddet yanlarından ayrılmıştır. Sahabeler o sırada yavruları olan kuş gördüler ve ellerine almaya başladılar. Anne olan kuş ötmeye başladı. Efendimiz geri döndüğünde bu hali gördü ve ashabının kuşa eziyet etmemeleri gerektiğini söyleyerek yavrusunun hemen geri vermelerini istedi.