Allah dostu olan Veysel Karani Hazretleri, bu dünyada Rabb’inin rızasının nasıl bir zıtlığa bağlamış olduğunu yedi maddede ifade ediyor.

1- Yükseklik Aradım Tevazuda Buldum
Yüce Allah Kur’an-ı Kerim’de ‘Rahmân’ın (has) kulları onlardır ki, yeryüzünde tevâzû ile yürürler’ buyurmuştur.

2- Beylik Aradım Hayırseverlikte Buldum
Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: ‘ir kavmin efendisi, onlara hizmet edendir’. Yani insanların efendisi olmak, onlara hizmet etmekle mümkün olacaktır.

3- Mürüvvet Aradım Doğrulukta Buldum
Yüce Allah kutsal kitabında ‘Emrolunduğun gibi dosdoğru ol’ diyerek kullarını uyarmıştır.Gerçek mürüvvet ve yiğitlik, insanın özünün ve sözünün doğru olmasından geçer. Doğruluk ve dürüstlük insanı zaman zaman zor duruma sokabilir. Ahiret inancı olan insanlar için bu durum pek sorun olmayacaktır.

4- Şan Aradım Hiçlikte Buldum
Allah’ın en sevdiği kulu Hz. Muhammed, Rabbine ‘â Rabbi, Sen’i lâyıkıyla tanıyamadım, Sana lâyıkıyla kulluk yapamadım’ diyerek acziyet ve hiçlik içerisine girmiştir.

5- Nisbet ve Şöhret Aradım Takvada Buldum
Yüce Allah Kur’an-ı Kerim’de S‘izin en değerliniz, Allah’tan en çok korkanınız (takvâca en üstün olanınız)’dır diye buyurmuştur.

6- Şeref Aradım Kanaatte Buldum
Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) bir hadisinde ‘Kanaat, bitmez-tükenmez bir hazinedir.’ Diye buyurmuştur.

7- Rahat Aradım Zühdde Buldum
Ayet-i kerimede ‘Bilesiniz ki, kalpler ancak Allâh’ı anmakla mutmain olur (huzura ve doyum noktasına erer).’ buyrulmuştur.