Yüce Allah, kullarına sonsuz nimet ve lütuflarda bulundu. İlâhî nîmetlerin en büyüğü ise; bizi ehl-i îmân kılmış olması ve yüz yirmi dört bin küsur peygamber içinde En Sevgili Rasûlü’ne ümmet eylemesidir. Âyet-i kerîmede buyurulur:

“Andolsun ki içlerinden, kendilerine Allâh’ın âyetlerini okuyan, (kötülüklerden ve inkârdan) kendilerini temizleyen, kendilerine Kitap ve hikmeti öğreten bir Peygamber göndermekle Allah, müʼminlere büyük bir lûtufta bulunmuştur…”(Âl-i İmrân, 164)

Bizler bu değerli nimetin şükrünü ne kadar yerine getirebiliyoruz. Zira Yüce rabbimiz âyet-i kerîmede kullarını uyarıyor.

“Nihâyet o gün (dünyada iken nâil olduğunuz) nîmetlerden elbette ve elbette hesaba çekileceksiniz.” (et-Tekâsür, 8)