Nişan, tarafların birbiri ile evlendiği anlamına gelmemektedir, yalnıza evlenmek için birbirlerine verdikleri söz değerindedir. Bu sebeple nişanlı durumunda olan kimseler birbirlerine yabancı durumundadırlar. Yani yanlarında mahremlerinin olması zorunludur. Yanlarında üçüncü kimse bulunmadan başbaşa kalmaları uygun değildir. Konu ile ilgili olarak Efendimiz bir hadisinde :
“Sizden kim Allâh’a ve âhiret gününe inanıyorsa, yanında mahremi olmayan bir kadınla baş başa kalmasın. Çünkü bunu yaparsa üçüncüleri şeytan olur.”(Buhârî, Nikâh, 111) buyurmuştur.

Nişanlıların evlilik öncesinde yanlarına anne, baba, kardeş veya amca, hala gibi kimseleri almadan birlikte bulunmaları dinen caiz değildir. İslam dinine uygun olmayan bu ve benzeri birliktelikler taraflara hiçbir fayda vermez. Bunun yanında zarar verme olasılığı yüksektir.Tarafların ev ortamında, evlilikleri ile ilgili konuşmalar yapacakları vakit yine yanlarında başka kimselerin olması gerekmektedir. Böyle durumda hanımların tesettüre uygun olarak giyinmeleri gerekmektedir

Nişanlı kimselerin telefon konuşmalarına da dikkat etmeleri uygun görülmüştür. Aşk, sevgi, gıybet, yalan ve şehevi hisleri ortaya çıkaracak durumlardan uzak kalmaları gerekir. Bu görüşmelerde, Allah’ı, ölümü, ahireti ve dini duygu ve düşünceleri içeren konuşmaların yapılması yasak değildir. Nişanlı kimseler için konuşma ve görüşmelerde ölçü bu kavramlar olmalıdır.