Büyüklerden Hatemül Asam hazretleri, bir yolculuğa çıkacaktı. Ailesine dönerek:
— Ben sefere çıkacağım. Sana ne kadar yiyecek bırakayım, dedi. Hanımı da hakiki mütevekkillerdendi. Kocasına:
— Yaşayacağım zamana yetecek kadar rızık isterim, diye cevap verdi.
Hatem’ül Asam hazretleri:
— Ben senin ne kadar yaşayacağını nereden bilebilirim, deyince de, hanımı hiç beklemediği bir cevap verdi.
— Öyleyse rızkımı ne kadar yaşayacağımı bilene havale et! Yani Allah’a bırak demek istedi. Bunun üzerine Hatemü’l Asam hazretleri, bir şey demeden sefere çıkıp gitti.

Bu durumdan haberdar olan bazı kadınlar, büyük velînin hanımına:
— Kocan ne kadar yiyecek bıraktı? Diye sormaya başladılar. Mübarek kadın onlara şu cevabı verdi:
— Benim kocam rızık vermez, rızık yer… Çünkü rızkı ancak Yüce Allah verebilir, insanlar bir müktesip sebeptir.