Şehr-i İstanbul, 1453 yılında İstanbul’un fethine kadar Müslümanlar tarafından tam on bir defa kuşatılmıştır. Müslümanlar için bu güzel şehrin fethi kutsal bir gaye ve ulu bir ideal olmuştur. Fetih uğrunda kahraman Türk orduları, İstanbul surlarının önünde seve seve şehit olmuşlardır. Müslüman toplumları arasında İstanbul’un fethi adeta bir yarış onuşu olmuştur. Fethin başarıya ulaşmasını sağlayan temel unsurlar Allah ve Habibi’ne karşı duyulan aşk ve sevgi duygularıdır. Onca zorluklara ve tehlikelere karşı durabilmek kalpte aşk bulundurmayan bir komutan ve asker için pekte mümkün değildir. Müslümanların İstanbul fethi için mücadele verdikleri on bir kuşatma şu şekildedir:
1. Kuşatma: 655 yılında Hazreti Osman (r.a.) döneminde kuşatılmıştır. Suriye valisi Hz. Muaviye (r.a.) Abdullah b. Sarh kumandasında Bizans’a karşı bir donanma hazırlanıp gönderildi. Fenike kıyılarında yapılan savaşta Bizans ordusuna ağır kayıplar verdirildi. Bu deniz seferi sayesinde İstanbul deniz yolları Müslümanlara açılmış oldu.
2. Kuşatma: 668 yılında Emevî halifesi Hz. Muaviye, oğlu Yezid önderliğinde hazırlanan orduyu İstanbul’a gönderdi. Hz. Halid b. Zeyd Ebû Eyyüp’ün (r.a.) da yer aldığı bu seferde İstanbul kuşatıldı. Ebû Eyyüb (r.a.) surlar önünde şehit oldu. Fatih Sultan İstanbul’u alınca, kabrini buldurdu. Adına bir cami ve türbe inşa ettirdi.
3. Kuşatma: 673 yılında Hz. Muaviye (r.a.) döneminde bir deniz seferi daha düzenlenildi ise de Bizans’ın Rum ateşi (Gregois) kullanmasından dolayı başarı elde edilemedi.
4. Kuşatma: 715 yılında Abdülmelik oğlu Mesleme ve Mervan oğlu Ömer b. Abdülaziz şehri karadan ve denizden kuşattılar. Haliç’in ağzında bağlı zincire kadar yaklaşan İslam birlikleri ihmalsizlik ve kötü hava şartları yüzünden kuşatmadan başarılı bir sonuç alamadı.
5. Kuşatma: 781 yılında Abbasî halifelerinden el-Mehdî, oğlu Harun Reşid kumandasında bir ordu hazırlattı. Bizans ordusunu İzmit yakınlarında yenerek Boğaziçi sahillerine kadar geldi. Bizans’ı haraca bağladı ve geri döndü.
6. Kuşatma: 1391 yılında Sultan Yıldırım Bayezid tarafından İstanbul kuşatıldı. Bu, Bizans’ın Türkler tarafından ilk muhasarasıdır. Haraç vermeleri neticesinde kuşatma kaldırıldı.
7. Kuşatma: 1395 yılında Bizanslıların verdikleri sözlere uymaması üzerine Yıldırım Bayezid şehri ikinci defa kuşattı. Lakin tam o sırada büyük bir Haçlı ordusunun gelmekte olduğu haberi alındı. Kuşatma kaldırıldı ve Yıldırım Bayezid Haçlı ordusunu perişan etmek üzere Niğbolu’ya doğru hareket etti.
8. Kuşatma: 1400 yılında Yıldırım Bayezid dördüncü defa kuşattı. Çünkü Bizans sözünde durmamaya başlamıştı. Hatta Haçlı ordusu teşkili için Avrupa’ya yol almıştı. Bunun üzerine Yıldırım Bayezid şehri kesin netice almak üzere kuşattı etti. Şehir düşmek üzereyken Timur’un Osmanlı sınırlarına girdiği, Sivas’a hücum ederek harap ettiği haberi geldi. Moğol ordusuyla kati bir savaşa girmek lüzumunun belirmesi üzerine Yıldırım muhasarayı ablukaya çevirerek Anadolu’ya geçti.
9. Kuşatma: 1412 yılında Şehzade Musa Çelebi tarafından kuşatıldı. Şehri topa tutarak sıkıştırdı. Yıldırım Bayezid’in vefatından yararlanan Bizans Anadolu’daki Mehmed Çelebi ile işbirliği yaparak, entrika ile muhasarayı neticesiz bıraktı.
10.Kuşatma: 1422’de Sultan II. Murad Han tarafından yapıldı. Dört ay kadar süren kuşatmada her türlü savaş taktiği ve teknik imkanlar kullanıldır. Sultan Murad’ın kardeşi küçük şehzade Mustafa Çelebi’nin Anadolu’da baş kaldırması ve Bizans’ın da ağır sulh şartlarını kabul etmesi üzerine muhasara kaldırıldı.
11. Kuşatma: 1453 yılında Fatih Sultan Mehmed Han Hazretleri tarafından gerçekleştirildi. 53 günlük muhasaradan sonra 29 mayıs 1453 günü Bizans çıbanını ortadan kaldırarak Şarkî Roma imparatorluğuna son verdi.