Tarihte bugün 22 Haziran’da meydana gelen önemli hadiseler:

1- 1935 yılında Türkiye’de azınlık cemaatlerinden sekiz ruhani lidere geçici olmak kaydıyla ayin ve mabetler haricinde dini giysilerle dolaşma izni verildi

2- 1941 yılında İkinci Dünya Savaşı’nda Almanya Sovyetler Birliğine katıldı.

3- 1691 yılında II. Ahmed 21. Osmanlı Padişahı olarak tahta çıktı. Tahta çıktığından kardeşlerinin bıraktığı Lehistan, Venedik, Avusturya ve Rusya savaşlarını sürdürmek zorunda kaldı.

4- 1812 yılında Napolyon Rusya’ya savaş açtı.

5- 1919 yılında Amasya Genelgesi yayınlandı. Türkiye’nin temellerinin atıldığı, ulusal egemenliğin ve bağımsızlığın en büyük adımlarının atıldığı önemli bir bildiri özelliğini taşır.

6- 1941 yılında Almanya SSCB’yi istila etmeye başladı. Tarihte Barbarossa Harekatı olarak geçmektedir.

7- 1974 yılında Türkiye Sosyalist İşçi Partisi (TSİP) kuruldu. Ahmet Kaçmaz partinin genel başkanlığına getirilirken, Yalçın Yusufoğlu genel sekreterliğine getirildi. Parti, emekçi sınıfların demokratik iktidarı ve sosyalizm amaçlıyordu. 12 Eylül sonrasında 16 Ekim 1981 yılında diğer partilerle birlikte kapatıldı.

8- 1988 yılında futbolcu Tanju Çolak 39 golle ‘Avrupa Gol Kralı’ oldu.

9- 2001 yılında Anayasa Mahkemesi, Fazilet Partisi’ni laik Cumhuriyet ilkesine aykırı eylemlerin odak noktası olması sebebiyle kapattı.

10- 2012 yılında Türk Hava Kuvvetleri'nin  savaş uçağı, Malatya'dan havalandıktan sonra Akdeniz üzerinde kayboldu. Uçağı Suriyenin düşürdüğü açıklandı.