Tarihte bugün: 14 Haziran'da meydana gelen 5 önemli hadise:

1-1839 yılında Jandarma Teşkilatı kuruldu. Teşkilatın ilk nizamnamesi olan Asakir-i Zaptiye Nizamnamesi yürürlüğe geçti. Osmanlı Döneminde, kazalarda kadılara bağlı Subaşılar, sancaklarda Sancak Beyleri, eyaletlerde Beylerbeyi emniyeti ve asayişi sağlamada görevlendirilmişlerdi. Yeniçerileri birliklerinin kaldırılması ile asayiş görevi ‘Asakir-i Muntazama-i Mansuri’,’Asakir-i Muntazama-i Hassa’ ve 1834 tarihinde Anadolu ve Rumeli’nin bazı eyaletlerinde ‘Asakir-i Redife’ isimleriyle oluşturulan askeri teşkilatlar tarafından sağlanmaya başlanmıştır.

2-1937 yılında Hatay bağımsızlığı TBMM'de onaylandı. Hatay, Atatürk'ün çalışmalarının bir sonucu olarak Sancak Sorununun Türkiye'nin istekleri göz önüne alınarak çözüme ulaşmasıyla birlikte bağımsızlığına kavuşmuştur

3- 1951 yılında dünyadaki ilk ticari bilgisayar UNIVAC tarafından ABD'de tescil edildi. İlk genel maksatlı elektronik dijital bilgisayar, ENIAC'ın da yapımcıları oan J. Presper Eckert ve John Mauchly'nin yaptıkları devasa büyüklükteki bu aygıt hesaplama için bugünkü silikon çipler yerine binlerce vakum tüpü kullanıyordu.

4-1964 yılında Nelson Mandela müebbet hapis kararı aldı. Dünyanın saygı duyduğu devlet adamlarından biri olan Mandela, ırk ayrımı söz konusu olan bir rejimi yıkarak tüm ırkların eşit olduğu bir demokrasi mücadelesi vermiştir. Hapihanede 27 yıl geçirdiken sonra Güney Afrika'nın ilk siyahi başkanı oldu.

5- 1990 yılında Türkiye Birleşik Komünist Partisi resmen kurulmuştu. Parti kurulduktan on gün sonra, adında bulunan "komünist" sözcüğünden dolayı kapatılma istemiyle dava açıldı.